Laatste BLOG voor het zomerreces

Laatste BLOG voor het zomerreces

foto: ontspannen gesprek tijdens de jaarlijkse BBQ

Beste lezers,

De afgelopen weken zijn misschien wel de drukste politieke weken van dit jaar geweest, tot dusverre. In de raadscommissies en de raadsvergaderingen voerden nagenoeg al onze fractieleden hierbij het woord op hun eigen dossiers.

Zo is de Jaarrekening over 2020, dankzij het goede werk van onze wethouder Karin Walters en haar ambtenaren overwegend positief ontvangen en vastgesteld.

Ook is nog op het debacle van vorig jaar teruggekeken op de kwestie van het Sleutelgebied (10.000 woningen plan) en kunnen we constateren dat we er allemaal weer van geleerd hebben en eerst onze inwoners en andere belanghebbenden er eerder en beter moeten bij betrekken. Daarom is het goed dat we de aankomende met z’n allen mee doen bij de voortzetting van het participatieproces. Blijf dus niet achterover leunen, maar doe mee, als je wordt uitgenodigd. of ergens een aankondiging ziet staan.

Gelukkig hebben we de voorgestelde verminderde dienstverlening van de GAD bij het ophalen van afval een halt kunnen toeroepen. Daarbij hebben we er ons ook hard voor gemaakt dat de kosten niet extra op de woonlasten van volgend jaar moeten drukken. Dat houden we bij de begroting in het najaar dus in de gaten. Karin zal dat zeker ook in de gaten houden.

Ook vinden we dat het zogenaamde Beeldkwaliteitsplan van de buurt 1221 eerst aan de bewoners moet worden voorgelegd. Dat gaat gelukkig nu ook gebeuren. Sommige partijen, zoals CDA, DH en andere oppositiepartijen wilden dat niet. Wij wel. Ons commissielid Carolien Jansson bereidde onze bijdrage in de Raad voor en ons raadslid Regie Redmeijer maakte dat af.

Hoogtepunt was het vaststellen van de woonvisie, waarin onze punten allemaal zijn meegenomen. Met als bijvangst dat er ook een woonzorgvisie komt. Dat laatste in het kader van het beschermd wonen in Hilversum en de regio.

Mede om die reden konden wij niet meegaan met een motie van de oppositie om het college geen speling van 10 procent afwijking van de bouwhoogte van Carolus aan de Bosdrift te geven. Volgens de regels mag dat en het zou kunnen betekenen dat er daardoor meer woningen voor intensieve-zorgbehoevenden kunnen worden gebouwd. Natuurlijk snappen we dat de direct omwonenden moeite hebben met een mogelijke verhoging van 10 % (ongeveer 160 centimeter), maar het gebouw wordt zo gesitueerd dat de omwonenden er uiteindelijk weinig last van zullen hebben, qua bezonning en inkijk. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. En de bewoners kunnen participeren. Hoop dat ze dat ook doen.

Ons raadslid Ron Lancé heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet met raadsleden uit Laren en Gooise Meren voor het tot stand komen van het Bestemmingsplan van de nieuwe Buurtschap Crailo. En met succes. Er worden 590 woningen gebouwd.

De grondstoffenvisie in de Regio is door ons raadslid Hakan Koc, na een goede voorbereiding door ons aankomend commissielid Rick van Paridon, goed in de Raad gebracht en meteen aangenomen.

Hakan gaf in de Raad ook aan dat onze fractie uiteindelijk de na-scheiding van restafval en PMD het liefst zou willen, als het contract over een paar jaar is afgelopen. Dan kunnen de PMD bakken weg bij de huizen. Iets wat onze partij vroeger al niet zag zitten. Wij blijven dat in de gaten houden.

Tenslotte hebben we een nieuw functieprofiel vastgesteld, met input van inwoners van Hilversum voor onze zoektocht naar een nieuwe burgemeester, die vooral aardig en daadkrachtig moet zijn. Dat kwam, niet alleen uit de Raad maar ook uit de input van de bewoners. Dat functieprofiel is afgelopen week aan de Commissaris van de Koning aangeboden en die gaat er in eerste instantie mee aan de slag. Eind van dit jaar volgen de sollicitatiegesprekken met de voorgedragen kandidaten. Dat gebeurt door een Vertrouwenscommissie die is ingesteld en waarvan ikzelf ook deel uitmaak.

Rest mij jullie allemaal een fijne vakantieperiode toe te wensen en ik zeg jullie toe dat de volgende ‘keek’ begin september zal verschijnen. Immers met het politieke handwerk wordt op 23 augustus a.s. weer begonnen.

Wie wil reageren of ons iets wil meegeven waar we aandacht voor moeten hebben of op moeten letten, graag via info@hartvoorhilversum.nl    

 

Jan Slingerland, raadslid

 

 

10-07-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl