Onderzoek naar verplaatsing van de Kwekerij

Onderzoek naar verplaatsing van de Kwekerij

tekst: Carolien Jansson, foto: Foto van website. Nieuws | De Kwekerij Hilversum

Direct naast de ingang van de fietstunnel op het Stationsplein bevindt zich het Paviljoen, dat is het kantoor van Hilversum Marketing en de plek van de VVV. Sinds ruim een jaar zijn alle rondslingerende fietsen verdwenen en is naast het paviljoen de Kwekerij verrezen. Een tijdelijke ontmoetingsplek met horeca.

Uit persberichten vernam de fractie van Hart voor Hilversum dat het college een mogelijke verplaatsing van de Kwekerij, eventueel samen met het Paviljoen, wil onderzoeken. Dat heeft te maken met de werkzaamheden die op het Stationsplein gaan plaatsvinden.

In dit bericht wordt het Oosterspoorplein als te onderzoeken locatie genoemd. Vooral dit laatste riep bij ons direct vragen op. Omdat wij natuurlijk razend benieuwd zijn naar hoe de wethouder dit onderzoek samen met inwoners en betrokken organisaties gaat uitvoeren. We hebben daarom artikel 41 vragen gemaakt en aan het college opgestuurd. We hebben meteen maar de gelegenheid aangegrepen om hem wat vragen te stellen over het vermeende succes van de Kwekerij, de kosten die er gemaakt zijn en gemaakt gaan worden en over transparantie in het komende participatieproces. Hart voor Hilversum is, na recente ervaringen met het participatieproces over de bebouwing op het Oosterspoorplein, extra alert op het goed verlopen van het participatieproces rondom de mogelijke komst van de Kwekerij.

We wachten de beantwoording af en zullen u informeren. Lees ook gooieneembode extra: politieke-vragen

26-05-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl