Kwijtschelding OZB ondernemers

Kwijtschelding OZB ondernemers

afbeelding: belastingenmeerinzicht.nl

Na een noodkreet van de verschillende ondernemers van de Gijsbrecht, Seinhorst, Kerkelanden en het Centrum betreffende kwijtschelding OZB belasting heeft Hart voor Hilversum raadslid Michiel Eerenberg samen met commissielid Chris Groeneveld hulp geboden door het stellen van artikel 41 vragen aan het college van burgemeester en wethouders betreffende het eventueel kwijtschelden van deze belasting.

Zoals u wellicht al in de krant heeft vernomen is de conclusie van het college dat: “Kwijtschelding van OZB wettelijk niet mogelijk is en het college geen specifieke uitzondering kan maken voor niet-essentiële winkels.”

De uitleg van het college is dat de OZB een ‘algemene belasting’ is waar tegenover geen specifieke gemeentelijke diensten staan. Bovendien is het een ‘objectieve belasting’ en spelen persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige -zoals leeftijd, aantal kinderen en inkomen, in tegenstelling tot subjectieve belastingen - geen rol.

 
Wel heeft het college aangegeven soepel om te gaan met privé-betalingsregelingen en komt er een subsidie voor “corona-aanpassingen” en heeft zij de invloed van de corona-maatregelen verwekt in de waardering van de WOZ-waarde.
MKB-Nederland en VNO-NCW heeft onlangs “De Ondernemersagenda voor herstel en groei” gepresenteerd en hierin wordt gesproken over een herstelfonds, “Een oplossing voor de ontstane private schuldenberg van ondernemers is deze te bundelen in een herstelfonds. Dit fonds kan de coronaschulden converteren naar langere looptijden tegen lagere rentes.” Ook volgen zij een proefproces over kwijtschelding van belastingen.


Zodra hier meer over bekend is geven wij hier bericht van op onze website:
https://www.hartvoorhilversum.nl/


Bent u ondernemer en denkt u in aanmerking te kunnen komen voor dergelijke privé-
betalingsregelingen stuur dan een email met uw verzoek naar: belastingen@hilversum.nl
Wilt u meer informatie betreffende bovengenoemde onderwerp of zoekt u hulp met
het aanvragen van dergelijke betalingsregelingen stuurt u dan een mail naar ons.
Chris Groeneveld: goudsbloemstuc@hotmail.com
Michiel Eerenberg: michieleerenberg@hotmail.com

11-05-2021 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl