D66/VVD-college jaagt de markt op kosten: Steun de markt!

D66/VVD-college jaagt de markt op kosten: Steun de markt!

Het college heeft onverwachts de tarieven voor de marktkooplui met maar liefst 29% verhoogd. De marktondernemers hebben daarom vorige week een petitie aangeboden aan wethouder Jaeger. Hart voor Hilversum was hierbij. De marktondernemers waren boos over het gebrek aan openheid over de onderbouwing van dit tarief en ze willen dat het tarief verlaagd wordt. Hart voor Hilversum steunt hen hierin!

Voor veel Hilversummers is het vaste prik: op woensdag of zaterdag even naar de markt. Voor goede en betaalbare boodschappen, maar ook voor een praatje bij de kraam of bij een koffietentje. Hart voor Hilversum vindt de markt van grote waarde voor een gezellig en betaalbaar Hilversum.

Openheid
Waarom wordt het tarief zo fors verhoogd? Als eerste hebben we de stukken opgevraagd, die de marktkooplui maar niet kregen. Er was een extern onderzoek gedaan naar de kosten die de gemeente mag doorbelasten in de tarieven. Uit het rapport blijkt opmerkelijk genoeg dat de markt in 2017 al 105% kostendekkend was. Men betaalde al genoeg!

Opeens meebetalen aan het mooie plein
De markt zou een bepaald bedrag betalen voor hun inrichtingseisen tijdens de verbouwing. Er is echter nooit sprake van geweest dat men zou moeten meebetalen aan de aanleg van het dure marktplein. Het mooie plein is voor iedereen! Nu blijkt dat de markt aangeslagen is voor 2/7e van de kosten en wel 50 jaar lang! Ook zijn de schoonmaakkosten opeens verhoogd. De markt moet in 2018 29% meer betalen. Het D66/VVD-college is daarmee niet klaar: tussen 2018 en 2021 gaat het tarief nog eens met 18% omhoog. En dat terwijl deze zelfde marktkooplui voor hun vaste standplaats in Gooise Meren nu al veel minder betalen. Dit D66/VVD-college lijkt de prijzen op te trekken naar Amsterdamse maatstaven.

Doekje voor het bloeden: woensdag goedkoper
Wakker geschud door de petitie van de boze marktkooplui stelt het college voor om snel te besluiten om de tarieven van de woensdag te verlagen. Natuurlijk steunt Hart voor Hilversum deze verlaging. Echter, daarmee zijn we er niet. Hart voor Hilversum wil dat ook het zaterdag-tarief verlaagd wordt. De kosten voor het nieuwe plein, waar D66/VVD zoveel goede sier mee gemaakt hebben, hoeven niet te drukken op de marktondernemers. De eerste marktkooplui zijn al afgehaakt. Zij kunnen de hoge tarieven niet meer opbrengen. Er dreigen steeds meer lege plekken op de markt te komen. Als we niks doen, is het straks niet meer gezellig op de markt.

Wilt u de markt en de marktkooplui steunen?
Stem dan op 21 maart op Hart voor Hilversum!

28-02-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu