Ontwikkelingen op de Loosdrechtseweg, HvH bruggenbouwer

Ontwikkelingen op de Loosdrechtseweg, HvH bruggenbouwer

Na een teleurstellend antwoord van de gemeente op een door de Klankbordgroep Loosdrechtseweg ingediende zienswijze, kwam mede dankzij Hart voor Hilversum, een gesprek op gang met de betreffende ambtenaren over het eventueel aanpassen van de Loosdrechtseweg in verband met gevaarlijke snelheid overtredende situaties.

Zoals wellicht uit de krant vernomen zijn belanghebbenden en omwonenden van de Loosdrechtseweg bezig met de gemeente om desbetreffende weg in de toekomst op een veiligere manier in te richten. Hiervoor is de Klanbordgroep Loosdrechtseweg (KBG Loosdrechtseweg) in het leven geroepen en hebben zij een zienswijze ingediend bij de gemeente.

Toen enige tijd geleden de beantwoording van de gemeente op de ingestuurde zienswijze haaks stond op de wensen van de KBG en de omwonende van de Loosdrechtseweg, besloot ons commissielid Chris Groeneveld contact te zoeken met de KBG Loosdrechtseweg. De voorzitter van de KBG en Chris concludeerden dat het antwoord van de gemeente nadere uitleg behoefte aan de betrokkenen en omwonenden, omdat er veel onbegrip was over de beantwoording. Ons commissielid besloot daarom rechtstreeks contact te zoeken met de betreffende wethouder. In overleg met raadslid Ron Lancé (de betreffende woordvoerder Mobiliteit) is contact gezocht met de wethouder Mobiliteit en bleek een verhelderend gesprek met beide partijen een goed idee om onbegrip onder de betrokkenen en omwonenden weg te nemen.

Eerdergenoemd gesprek heeft maandag 12 April plaatsgevonden en heeft voor de KBG Loosdrechtseweg een verrassende wending genomen. De gemeente en de desbetreffende ambtenaren hebben de zaak Loosdrechtseweg nogmaals bekeken. Zij hebben aangegeven dat de geschetste gevaarlijke snelheid overtredende situaties aan de Loosdrechtseweg bij nader inzien, toch in aanmerking komt voor een aanpassing. Zo kunnen gevaarlijke situaties uit het onafhankelijk opgesteld rapport in de toekomst worden verminderd of zelfs helemaal weggenomen. Gemeente en KBG Loosdrechtseweg hebben afgesproken om hierover samen op te trekken om zo tot een breed gedragen voorstel te kunnen komen om woongenot en veiligheid te verbeteren op de Loosdrechtseweg.

Chris Groeneveld zal de aankomende periode contact met KBG Loosdrechtseweg houden om op de hoogte te blijven of de gemeente zich aan de gemaakte afspraken houdt.

 

16-04-2021 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu