Debat over coronacrisis

Debat over coronacrisis

ZZP’ers en Jeugd hoog op de agenda voor Hart voor Hilversum tijdens debat over de Corona-crisis op 11 en 25 maart.

De aanpak van de Corona-crisis was het enige agendapunt voor de deelnemers aan de extra commissievergaderingen van donderdag 11 en 25 maart: een breder coronadebat over de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis.

Tijdens de vergadering werd aan de hand van thema’s samen gedebatteerd en werden er vragen aan de wethouders gesteld. De spreektijd was beperkt, dan is het altijd puzzelen wat wel en wat niet te zeggen.

De commissie wilde tijd en kwaliteit in het debat steken en had veel vragen aan het college. Daarom trok de commissie twee avonden uit.


Verzoek om voortvarendheid

Al direct aan het begin van de vergadering op 11 maart deed fractievoorzitter Jan Slingerland een beroep op het college. Hij sprak uit dat de fractie hoopt dat de uitkomst van dit debat ertoe zal leiden dat er nu verder voortvarend en vooral integraal wordt gewerkt.  Aan het in kaart brengen van de gevolgen van de Corona-pandemie én de maatregelen die daartegen genomen zijn en daardoor hun weerslag op nagenoeg alle sectoren in de Hilversumse samenleving hebben en nog zullen krijgen: nu, volgende maand, over een jaar en in de jaren daarna.

Jan Slingerland: ’Wilt u vooral antwoorden ophalen uit de leefwereld van de Hilversummers? En ook in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen, zoals grote, maar vooral kleine ondernemers, ZZP’ers met werk en inmiddels zonder werk, uitkeringsgerechtigden, ouderen, kwetsbare doelgroepen, jeugd en hun ouders, vertegenwoordigers van wijkcentra en buurthuizen.’

Zelfstandige ondernemers

Hart voor Hilversum heeft bij het thema economie nogmaals aandacht gevraagd voor de lokale kleine ondernemers, de ZZP’ers. Veel ZZP’ers hebben het zwaar en velen van hen krijgen nu een beperkte financiële ondersteuning. In deze groep komen situaties voor van zware aangegane financiële verplichtingen in het verleden en daarbij een hoogoplopende schuldenlast. Vaak is sprake van persoonlijke aansprakelijkheid, ook voor de partner. Dan is sprake van een ramp in een ramp. Gezinnen worden zwaar geraakt. Jan Slingerland vroeg het college onder meer om mee te werken aan een oplossingsrichting waaronder een begeleidingstraject.

Sleutelrol voor wijkcentra en buurthuizen

Wijkcentra en buurthuizen hebben een sleutelrol in de sociale basisinfrastructuur. Zij worden financieel getroffen door de coronamaatregelen, maar van hen wordt ook verwacht dat zij er mede de schouders onder gaan zetten als de deuren straks weer helemaal open mogen. Dat Jan Slingerland hier vragen over stelde is daarom zeer terecht.

Kwetsbaarheid

Tijdens het debat werd terecht aandacht gevraagd voor de kwetsbare mensen in de samenleving, die door de Corona-crisis nog meer geraakt worden dan anderen. Hart voor Hilversum werd bij dit thema vertegenwoordigd door commissielid Carolien Jansson. Al eerder hadden wij schriftelijk onze zorgen geuit over daklozenopvang en beschermd wonen. Onze fractie vindt het van groot belang dat kwetsbaren, op welke gebied dan ook, niet uit beeld verdwijnen. Kwetsbaren hebben hulp van buiten nodig, omdat ze het zelf op eigen veerkracht niet redden in hun werk- of leefsituatie.

Gezondheidseffecten voor jeugd

Carolien Jansson deed een appèl op het college om blijvend aandacht te hebben voor de effecten van deze Corona-pandemie op kinderen en jongeren. Carolien Jansson: ’GGD, Jeugd & Gezin en scholen laten gelukkig weten dat kinderen het goed doen in Hilversum. De maatschappij wordt momenteel wel ontwricht. Ouders hebben het zwaar, thuiswerken, thuisonderwijs en misschien zicht op verlies van werk. Dit heeft zijn weerslag op kinderen. Wij willen graag dat het onderzoek naar ‘’het welbevinden en de gezondheid van jongeren’’ dat al is toegezegd breder wordt uitgevoerd.’ HvH Wethouder Walters liet weten dat dit onderzoek een doorlopend onderzoek is, waarop wij zelf geen invloed hebben, het Rijk voert deze monitor uit. Wethouder Wolthers vulde aan dat via de scholen alle kinderen wel goed in beeld zijn.

Conclusie

In twee lange commissie-avonden heeft onze fractie veel van de belangrijkste aandachtspunten aan het College voorgelegd. Een aantal daarvan hebben we hiervoor reeds uitgelegd. Die aandachtspunten werden door alle fractieleden de afgelopen dagen en weken uit de samenleving opgehaald en aan ons, als woordvoerders van Hart voor Hilversum, voor bespreking in de commissie meegegeven. Zodoende was er sprake van een echt teamwerk van de gehele fractie. Daardoor heeft onze fractie haar rol als volksvertegenwoordiger kunnen spelen. Het College heeft beloofd om ook daadwerkelijk met alle inbreng aan de slag te gaan. Daarmee komt meteen een andere rol van de fractie om de hoek kijken, n.l. die van controleur van het lokale bestuur. We blijven daarom de verdere ontwikkelingen goed in de gaten houden.

Carolien Jansson en Jan Slingerland

 

 

30-03-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl