Direct duidelijkheid gevraagd over stijgende groep daklozen en de oplopende wachtlijst voor beschermd wonen door Hart voor Hilversum.

Direct duidelijkheid gevraagd over stijgende groep daklozen en de oplopende wachtlijst voor beschermd wonen door Hart voor Hilversum.

                                                                                                                     foto: NHGooi.NL

Hart voor Hilversum maakt zich heel ernstig zorgen over de stijgende groep daklozen en de oplopende wachtlijst voor beschermd wonen. Hart voor Hilversum constateert dat de daklozenopvang geregeld vol zit en dat de wachtlijst voor beschermd wonen groeit.

Raadslid Regie Redmeijer heeft na het lezen van de evaluatie over de periode 2017 tot 2020 haar zorgen. Redmeijer: "Mensen in nood moeten ergens terecht kunnen.  Als dat niet kan dan raakt dit het welbevinden van onze inwoners. Bescherming en Opvang is vaak een laatste vangnet voor inwoners, die in een zeer zorgelijke situatie zitten. Dit vangnet moet stevig genoeg zijn. Ik maak me daar, zeker in deze Coronatijd, ernstig zorgen over."

Vragen over effectieve aanpak

Hart voor Hilversum vindt dat er in de afgelopen jaren hard gewerkt is, maar dat de problemen er zeker niet kleiner op geworden zijn. Regie Redmeijer wil van het college graag duidelijkheid over de manier waarop het college de wachtlijst terug gaat dringen en dakloosheid een halt wil toeroepen. Redmeijer: ‘ Ik wil ook graag van ons college horen hoe de aanpak van dakloosheid en beschermd wonen in de regio is geregeld.  Ik vraag me af of er in andere regiogemeenten ook zo’n nijpend tekort is. Ik zie op de problematiek heel graag een evenredige aanpak.’

De Regio voert Bescherming en Opvang uit voor de 7 gemeenten. Redmeijer: ‘Al in 2019 vroeg ik ons college naar een plan voor meer plekken beschermd wonen, voor meer opvang voor dakloze mensen en voor vrouwen in onveilige gezinssituaties.’

Er bleef destijds geld over en de regionale Reserve Bescherming en Opvang was op het afgesproken budgetplafond van 2 miljoen euro uitgekomen, dus werd het overschot aan de gemeenten teruggegeven. Het college stelde bij de Tweede Tussenrapportage voor dit bedrag in de algemene middelen te laten vallen en de evaluatie van het huidige beleid Bescherming en Opvang 2017-2020 af te wachten.

Beperkte groei capaciteit

Hart voor Hilversum ziet dat er een lichte groei is in de capaciteit van het aantal plaatsen, maar dat dit niet voldoende is. Redmeijer: ’Welke problemen ontstaan er nu mensen met een indicatie voor beschermd wonen lang moeten wachten? En wat betekent dit voor voor inwoners in de wijken waar ze wonen? Stagnatie van de groei heeft een effect op de omgeving van de betrokken inwoners. Jongvolwassenen met een beperking kunnen niet op zichzelf wonen, mantelzorgers raken overbelast, mensen met een verslaving of een psychische aandoening moeten langer op zichzelf blijven wonen, hetgeen soms onverantwoord kan zijn of veel overlast en onveiligheidsgevoelens kan geven bij de buren. Wij vragen ons af hoe vaak de daklozenopvang nee moet verkopen en of het dan lukt om deze mensen in nood in de regio een veilige plek te bieden.’

Hart voor Hilversum meent dat de Coronapandemie zijn weerslag heeft op de draagkracht van inwoners en meer veilige woonplekken noodzakelijk gaan zijn. Vragen over dit onderwerp worden deze week aan het college gesteld. Redmeijer: ’ Ik hoop dat de verantwoordelijke wethouders in onze gemeente en in de regio de ernst van de situatie voor deze groepen inwoners inzien en daaraan prioriteit gaan geven.’

08-01-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl