Hart voor Hilversum op de bres tegen woningspeculatie

Hart voor Hilversum op de bres tegen woningspeculatie

Het Lucentterrein, gelegen tussen de Jan v.d. Heijdenstraat en de Larenseweg in Hilversum Oost, is een van de meest recente nieuwbouwprojecten.  De laatste fase van de gebouwde koopwoningen van dit project is inmiddels in de verkoop gegaan.           LEES OOK:  gooieneemlander (foto: cyclomedia)

Tot ons grote ongenoegen hebben we moeten constateren dat al drie van deze koopwoningen door de kopers in de verhuur zijn gedaan. De woningen worden aangeboden met huurprijzen van €2250,- tot € 3000,- per maand excl. bijkomende kosten.

Verhuur is absoluut niet de bedoeling

Hart voor Hilversum raadslid Michiel Eerenberg geeft aan dat deze verhuur niet de bedoeling kan zijn: ‘Huizen die worden ontwikkeld binnen projecten zoals die van het Lucentterrein horen te worden bewoond door hun eigenaren en beschikbaar te blijven voor de doelgroep waarvoor deze zijn gebouwd.’

Voor dat laatste heeft onze gemeente inmiddels een doelgroepenverordening en voor het voorkomen van verhuur tegen exorbitante prijzen heeft de raad op 9 september 2020 een motie Zelfbewoningsplicht aangenomen (M20-65).

Michiel Eerenberg trekt in dit onderwerp samen op met Jacqueline Kalk van de PvdA. De PvdA was in september de partij die met de motie Zelfbewoningsplicht kwam. Michiel: ’Dit voorbeeld van speculeren met woningen op het Lucentterrein onderstreept nut én noodzaak van de bedoeling van de motie Zelfbewoningsplicht. Wij vinden dat de uitvoering van deze motie voorrang moet krijgen in de planning van het college. Het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn, andere gemeenten geven al het goede voorbeeld. Wat Hart voor Hilversum betreft is "een pand kopen het pand bewonen".’

Snelle actie gevraagd van het college

Hart voor Hilversum en de PvdA laten het niet bij deze uitspraak en willen dat het college actie onderneemt. Woningen die worden gebouwd in projecten zoals die op het Lucentterrein zijn bedoeld om in te wonen en horen niet als verdienobject te worden gebruikt.

De partijen vinden dat de exorbitant hoge huurprijzen een prijsopdrijvend effect hebben. Voor starters, middeninkomens en mensen met een laag inkomen wordt het zo steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden in Hilversum.

Michiel Eerenberg: ’Wij vragen het college om de uitvoering van de motie Zelfbewoningsplicht zo snel mogelijk op te pakken, zodat de gemeente een instrument in handen heeft om dergelijke excessen in de toekomst te voorkomen. We hebben het college gevraagd om in februari met een voorstel naar de raad te komen.’

Topje van de ijsberg

Michiel Eerenberg heeft sterk de indruk dat deze praktijken vaker voorkomen en dat het Lucentterrein het topje van de ijsberg is. Hij roept bewoners van Hilversum op om misstanden op dit gebied te melden op het volgende e-mailadres info@hartvoorhilversum.nl

06-01-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl