Kwijtschelding woonlasten nu goed geregeld

HILVERSUM - Eerst hielden AOW-ers hun rechten en nu schoot Hart voor Hilversum ook ZZP-ers te hulp.

Elk jaar ontvangen de Hilversumse huishoudens een woonlastennota. Daarop staat het bedrag aan rioolheffing, afvalstoffenheffing en eventueel OZB en hondenbelasting, dat betaald moet worden. Alleen mensen die een bijstandsuitkering hebben, hoeven die niet te betalen. Ze kunnen daartoe kwijtschelding aanvragen bij de gemeente.

Ook andere mensen die een minimuminkomen hebben, kunnen kwijtschelding krijgen, zoals mensen met alleen AOW, zonder pensioen.

Halverwege 2012 dreigde iets mis te gaan: een AOW zou niet meer gezien worden als minimuminkomen en veel AOW-ers dreigden hun kwijtschelding te verliezen. Door de bezuinigingen gaat de bijstandsuitkering namelijk stapsgewijs naar beneden en de AOW-uitkering niet. De AOW zou net een paar tientjes boven het minimum blijven en daarmee zou de kwijtschelding vervallen voor deze groep 65+-ers.

Daarop diende Hart voor Hilversum een motie in om dit snel te repareren. Gelukkig werd deze gesteund door de hele raad: 65+-ers met alleen AOW hebben hun recht op kwijtschelding behouden.

Er zat nog iets raars in het systeem: ZZP-ers en zelfstandigen konden geen kwijtschelding aanvragen, ook niet als hun inkomsten in slechte jaren op of onder bijstandsniveau lagen. In 2011 is er een nieuwe wet aangenomen, die gemeenten de mogelijkheid geeft om ook zelfstandigen en ZZP-ers recht op kwijtschelding te geven.

Hart voor Hilversum vindt het belangrijk om in deze economisch zware tijden de zelfstandigen te steunen! We schreven daarom in februari 2012 een oproep aan de wethouder om de nieuwe wet te gaan toepassen en zelfstandigen recht op kwijtschelding te geven. Lees hier het artikel dat we toen schreven: http://www.hartvoorhilversum.nl/nieuws/?nieuws=ZZPer_ook_kwijtschelding_woonlasten

Het heeft even geduurd, maar in de laatste raadsvergadering lag er een raadsvoorstel voor om dit te regelen. Het is door de hele raad gesteund!

We zijn blij dat de regels voor kwijtschelding nu 'fair' zijn: iedereen die echt op het minimum leeft, kan kwijtschelding van woonlasten krijgen. En dan kan men in deze lastige tijden net wat beter rondkomen.

Karin Walters
Hart voor Hilversum.

20-01-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl