Wethouder wil teerput-gif gaan rondpompen

Wethouder wil teerput-gif gaan rondpompen

HILVERSUM - Voor een nieuwe bufferbak, naast de rioolwaterzuivering, gaat men bemalen. Maar nu blijkt dat de gemeente het opgepompte gitige water wil gaan rondpompen, waardoor de vervuiling verspreid wordt. Hart voor Hilversum roept wethouder op te stoppen met dit plan!

De gemeente gaat in Hilversum-Oost een nieuwe bufferbak aanleggen. Dit is een grote bak, vlak naast de nieuwe rioolwaterzuivering, waar water in opgevangen kan worden bij sterke regenbuien. De bufferbak komt in het gebied waar de nieuwbouwwijk Anna's Hoeve gepland is. Vlak naast de nieuwe bufferbak ligt een oude teerput in de diepe grond en het grondwater. Hart voor Hilversum heeft al eerder vragen aan het college gesteld hoe men denkt de bufferbak veilig aan te gaan leggen. Leeshier ons vorige artikel.

In eerste instantie hebben experts de gemeente aangeraden hier geen grondwater op te pompen, maar de bodem van de bufferbak aan te leggen door stalen damwanden en onderwaterbeton te gebruiken. Bemaling is dan niet nodig. De vervuiling van de teerput wordt dan met rust gelaten.

Vervolgens meende de gemeente dat de uitvoering goedkoper kon: men zou door bemaling wèl de grondwaterstand verlagen en zo een gewone betonnen vloer tussen de stalen damwanden aanleggen.

Op onze bezorgde vragen antwoordde het college dat genoeg maatregelen werden genomen om het oppompen van vervuild grondwater te voorkomen: De bemaling zou gaan plaatsvinden in een kuip omsloten door diepe stalen damwanden. Binnen de kuip zou met bronbemaling tussen compartimenteringsschermen heel gericht bemalen worden. Zo zou men vooral diep water oppompen en minder water vanuit de omgeving aantrekken, waar dus de teerput zit.

En nu blijkt dat er weer een geheel nieuw plan is, dat nog goedkoper is: het wordt een gewone betonnen bak en een gewone bemaling. In het nieuwe bemalingsadvies Wordt uitgelegd dat er veel gif in de grond zit. Er zit kankerverwekkend benzeen, tolueen, naftaleen en andere PAK's in veel te hoge cncentraties in de grond. Ver boven de toegestane wettelijke waarden.

Op het plaatje ziet u hoe dicht de teerput op de aan te leggen bufferbak zit.

Er staat in het rapport dat men 15 weken gaat bemalen en dat na 2 weken bemalen, de vervuiling naar boven zal komen. Het is verboden dit water te lozen op de net gesaneerde, schone vijvers van Anna's Hoeve! Er zijn dus tegenmaatrgelen nodig.

En wat heeft wethouder Rensen nu bedacht? Hij gaat het gif uit de teerput rondpompen! Het vuile water dat hij aan de ene kant van de teerput oppompt, pompt hij aan de andere kant terug de grond in. Door de bemaling wordt dit water weer door de teerput heen getrokken en nogmaals naar boven gepompt. Zo onstaat een rondpompcirkel van giftig water! Het gif wordt met grote kracht in een brede cirkel verspreid.

Op het plaatje kunt u de rondpompstromen zien.

De wethouder gaat het teerputgif rondpompen op korte afstand van de huizen die daar nu staan en op 100 meter van het beschermd natuurgebied Laarder Wasmeren.

Hart voor Hilversum roept wethouder Rensen op te stoppen met dit plan. Wij willen geen verspreiding van zwaar giftige stoffen in dit gebied! Wij zijn bezorgd om het effect van dit plan op de volksgezondheid. En ook vinden we dat er absoluut geen opgepompt water met giftige stoffen in de mooie vijvers van natuurpark Anna's Hoeve mag worden geloosd.

03-03-2013 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu