Gaat er 6 miljoen naar nieuwbouwwijk Anna's Hoeve?

Gaat er 6 miljoen naar nieuwbouwwijk Anna's Hoeve?

HILVERSUM - De raad gaat binnenkort beslissen over het Masterplan Anna's Hoeve. Daar ligt een stevig risico-rapport bij. Instemmen gaat 6 miljoen extra kosten voor de risicopot!

Afgelopen week heeft de raadscommissie Ruimte gesproken over de Nieuwbouwwijk Anna's Hoeve. Wethouder Rensen heeft het Masterplan voor deze nieuwe wijk voorgelegd aan de raad. Over 2 weken gaat de gemeenteraad stemmen of ze doorgaat met dit plan of niet.

Een jaar geleden stelde Hart voor Hilversum voor om de nieuwbouwwijk stil te leggen. De tijden zijn te slecht. De risico's zijn te groot. Laten we een mooie, ruime woonwijk bouwen in betere tijden. Lees hier onze artikelen van toen:http://www.hartvoorhilversum.nl/nieuws/?nieuws=Nieuwe_woonwijk_op_Annas_Hoeve_verdient_betere_tijden

http://www.hartvoorhilversum.nl/nieuws/?nieuws=Nieuwbouwwijk_Annas_Hoeve_dendert_door

Stoppen zou toen een aantal miljoen kosten. Niet leuk, maar doenlijk. Geen nieuwe bufferbakken maken, nog geen nieuwe school bouwen, wel de verplichtingen nakomen, maar de rest eenvoudig afronden en stilleggen. De gemeente zou dan rustig kunnen wachten op betere tijden en geen enkel risico meer lopen.

Vorig jaar stemde de raad om door te gaan. Wat zal de raad nu gaan stemmen? Er zijn meerdere opties: alsnog stoppen of het plan 5 jaar uitstellen kan ook. Maar deze opties kosten een aantal miljoenen en daar heeft men geen trek in.

Wethouder Rensen presenteert het alsof doorgaan geen geld kost. Hij vraagt geen extra geld om door te kunnen gaan. Doorgaan zonder dat het extra geld kost, klinkt aanlokkelijk.

Maar zo zal het niet uitpakken. Er is namelijk een second opinion gedaan door een extern bureau naar dit plan. Zij hebben, op basis van de risico's die de gemeente zelf in kaart heeft gebracht, uitgerekend dat de "50% verwachtingswaarde" is, dat dit plan 6,2 miljoen duurder wordt. Wat betekent dit nu? De wethouder heeft er nog niets mee gedaan en het is ook nog niet besproken met de accountant.

De accountant zal wel weten wat dit betekent: het huidige budget is volstrekt onvoldoende! Pas als er 6,2 miljoen extra bijgestopt wordt, is de kans 50% dat we ermee uitkomen. En dan nog steeds is er 50% kans dat er meer geld nodig is vanwege de grote risico's in dit plan.

Het externe bureau gaf aan dat veel gemeenten met 80% verwachtingswaarde rekenden. Dan zou het bedrag nog met een paar miljoen extra moeten worden opgehoogd.

Als de raad instemt met doorgaan met de wijk Anna's Hoeve, zal de accountant de gemeente verplichten om bij de afsluiting van de jaarrekening 2012 zo'n 6 miljoen extra opzij te leggen in de voorziening grondexploitaties. (Dit deed de accountant ook in 2010 bij het bouwplan Villa Industria, toen er 4,5 miljoen extra opzij gelegd moest worden, omdat er een grote kans was dat er een claim afgekocht moest worden).

De jaarrekening 2012 zal daarmee negatief eindigen, precies zoals Hart voor Hilversum voorspelde. Ziehttp://www.hartvoorhilversum.nl/nieuws/?nieuws=De_miljoenendans

We hopen dat de raadsleden nu beseffen dat er geen eenvoudige uitweg is voor deze Nieuwbouwwijk.

D66 vertelde in de commissie dat ze vond dat het Masterplan leidde tot de dichtst opeen gepakte wijk van Hilversum. Ze stelde voor om te starten met na fase 1 en daarna een evaluatiemoment in te bouwen.

Hart voor Hilversum maakt deze suggestie graag concreter:

En dan beginnen we later opnieuw. In beter tijden. Om dan wel een mooie, ruime, duurzame wijk te realiseren.

Hart voor Hilversum heeft nog een goede reden om uit te stellen: wij willen het Zorgpark Monnikenberg alle kans geven. Alle Hilversummers willen dat er een ziekenhuis in Hilversum blijft. Dat kan alleen door het nieuwe Zorgpark ruim baan te geven. Voor de haalbaarheid van het plan is het nodig dat de 600 woningen die daar gepland zijn eerst op de markt komen. Daar moet de gemeente niet tegen gaan concurreren.

Eerst het Zorgpark, dan Anna's Hoeve!

03-05-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl