Heldere taal bij petitie dierenasiel

Heldere taal bij petitie dierenasiel

HILVERSUM - De petitie om de zwerfdierenopvang bij dierenasiel Crailo te laten is massaal gesteund. Dierenasiel Crailo en Hart voor Hilversum hebben de petitie samen aangeboden aan de wethouders dierenwelzijn. Laten we hopen dat de heldere taal doorkomt!

Onlangs trokken de medewerkers en een groep leden van dierenasiel Crailo op naar het gebouw van het Gewest (de regio) in Bussum. Ze hadden een dik boekwerk bij zich met een print van alle 5800 (!) namen van de mensen die hun petitie ondertekend hadden. De mening van de petitie-ondertekenaars was duidelijk: de gemeenten moeten de opvang van zwerfdieren in de regio laten, bij dierenasiel Crailo!

Het dierenasiel ging de petitie overhandigen aan de wethouders dierenwelzijn in de regio. Léonie Sazias en Karin Walters van Hart voor Hilversum gingen ook mee om ze te ondersteunen en de wethouders nog een keer op te roepen het juiste te doen.

De dierenverzorgers maakten indruk, toen ze de vergaderzaal instapten: ze hadden zo'n 12 honden bij zich! Van kleine schoothondjes en een vrolijke Labrador tot een stevige Mechelse herder. De aandacht van de wethouders dierenwelzijn was meteen getrokken. De plaatsvervangend voorzitter van het wethoudersoverleg Sociaal Domein, burgemeester mevrouw De Zwart gaf ons het woord.

Als eerste deed Léonie Sazias een oproep aan de aanwezige wethouders om alsnog een juiste beslissing te nemen. De gesprekken waren dan wel gestart vanuit het regionale overleg (het gewest). Maar het is uiteindelijk een gemeentelijke taak en elke gemeente kan zelf zijn eigen contract sluiten met een dierenasiel voor de opvang van zwerfdieren. Léonie gaf aan dat het ondertussen duidelijk was, dat het dierenasiel Crailo voldoet aan de 2 belangrijke eisen: de prijs moet goed zijn en de opvang moet voldoen aan de wettelijke eisen. De prijs ligt 15% lager dan wat het dierenbeschermingscentrum in Amersfoort vraagt plus de Voedsel en Warenautoriteit had dierenasiel Crailo onlangs goedgekeurd.

Léonie vroeg aandacht voor één aspect dat onderbelicht was gebleven: de goede verzorging in dierenasiel Crailo. Daar zijn nooit klachten over geweest. De dieren worden professioneel en met liefde verzorgd. Dat is toch het belangrijkste?!

Ze riep de wethouders op om te luisteren naar de stem van 5800 mensen uit de regio en de opvang van zwerfdieren alsnog bij dierenasiel Crailo te laten. Vervolgens nam Ellen Jongerden van het dierenasiel het woord. Ze gaf aan dat het dierenasiel al tientallen jaren de zwerfdieren uit de regio opvangt. Het dierenasiel zorgt goed voor de dieren. Ook voor de dieren, waar mensen zelf niet meer voor kunnen zorgen. En voor bijna alle dieren wordt een nieuw huis gevonden. Ellen zei dat het Gewest de gemeenteraden in de regio verkeerd geïnfomeerd had.

Veel raadsleden dachten daardoor dat het dierenasiel Crailo niet meer aan de wettelijke opvangeisen voldeed en dat ze geen andere keus hadden dan om mee te gaan met het voorstel om de dieren voortaan in Amersfoort onder te brengen. Het was kwalijk dat het Gewest dit gesteld had, want het was niet waar! Crailo heeft altijd aan de wettelijke eisen voldaan. Hiermee is de naam van dierenasiel Crailo onterecht geschaad. Ze riep de wethouders op de opvang van zwerfdieren bij Crailo te laten, waar het nu nog steeds in goede handen is.

Ze overhandigde het dikke boekwerk met de petitie en de namen van alle ondertekenaars aan burgemeester mevrouw de Zwart.

De burgemeester zei, dat ze er nu niet, als Gewest-vergadering, op gingen reageren, want het was aan de gemeenten zelf. Toch wonderlijk, want een jaar lang werd de zwerdierenopvang elke vergadering besproken. Maar nu niet. De wethouders hadden aandachtig geluisterd. Laten we hopen, dat ze zich het pleidooi alsnog ter harte nemen.

Het lijkt er niet op, dat wethouder van der Want (D66) open stond het pleidooi. Kijkt u maar naar de derde foto. Die spreekt boekdelen.... Wethouder van der Want heeft er helaas aan meegedaan om de feiten te verdraaien. Eind mei riep hij in de commissievegadering fel uit: "Dierenasiel Crailo voldoet ABSOLUUT niet aan de wettelijke eisen!" En dat, terwijl hij wist dat de Voedsel en Waren Autoriteit, alleen een paar eenvoudig te verhelpen punten had geconstateerd, die men 2 weken later alsnog zou goedkeuren.

Laten we hopen, dat hij het alsnog puur zakelijk kan bekijken: dierenasiel Crailo voldoet aan de eisen en is 15% goedkoper. Dan kan hij nu toch gewoon doen, wat zoveel burgers van hem vragen: houd de zwerfdierenopvang in de regio!

Léonie Sazias en Karin Walters

Hart voor Hilversum.

10-07-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl