HvH: Kapvergunning wordt 2,5 keer zo duur!

HvH: Kapvergunning wordt 2,5 keer zo duur!

HILVERSUM - Het blijkt dat je de kleine lettertjes in de begroting van dit D66-VVD-PvdA college goed moet lezen....

Het zijn zware tijden en de gemeente moet bezuinigen. Het D66-VVD-PvdA college zegt dat ze dit doet zonder de lasten voor de burger te verhogen.

En dan, opeens, in een korte alinea van de begroting, blijkt dat dit D66-VVD-PvdA-college de lasten voor de burger wel verzwaart: een kapvergunning wordt 2,5 keer zo duur in 2 jaar tijd!

Een kapvergunning kost nu 86 euro. Volgend jaar verdubbelt dit bijna naar 150 euro en in 2014 betaalt u 2,5 keer zoveel als nu: 215 euro. Dat betaalt u 'per boom' en de kosten voor de herplantplicht komen daar nog boven op!

Alleen zo is het tarief kostendekkend volgens het college. Maar een onderbouwing van de extra kosten die men in het tarief gestopt heeft, gaf het college niet aan de raad. En dat, terwijl de Hoge Raad heeft bepaald, dat "een gemeente op controleerbare wijze dient vast te leggen welke uitgaven zij in welke mate door heffingen in een verordening beoogt te dekken". Dit moet dus ook door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden op het moment dat ze de tarieven vaststelt.

Hart voor Hilversum heeft een amendement ingediend om het tarief voorlopig op 86 euro te laten. Eerst dient het college aan te geven welke kosten er in het tarief gefrommeld worden. Ook zal ze moeten laten zien of al die kosten wel nodig zijn: 215 euro voor een kapvergunning? Komt er soms een boomchirurg voorrijden om een levensloopanalyse van de boom te maken? Wat is een gangbaar tarief in andere gemeenten en waarom kunnen wij het daar niet voor doen? Ter vergelijking, in Bussum kost een kapvergunning op dit moment 67 euro en in Huizen 19,50 euro.

Wethouder Moojen (VVD) vond het geen goed amendement, want het college rekende al op 56.000 euro aan extra inkomsten in 2014. Waar zou dat bedrag anders mee gedekt moeten worden?

Wij gaven aan dat dit geen probleem was, want dit jaar en komende jaren zullen er uitzonderlijk hoge aantallen bomen gekapt worden: voor woonwijk Anna's Hoeve: 1.010 bomen, Zorgpark Monnikenberg: 1.473 bomen en voor de HOV-busbaan met ecoducten: 7.700 bomen, waarvan een groot deel op Hilversums grondgebied. Dat zit wel snor met die inkomsten voor kapvergunningen. Waarschijnlijk maken we daar deze jaren zelfs winst op!

Dat geeft ons tijd om na te denken wat een nieuw, fair, kostendekkend tarief is voor een kapvergunning in een 'normaal' jaar, dachten we zo. SP, CU en Leefbaar Hilversum snapten de redenering en steunden ons amendement. Dat waren niet genoeg stemmen om de kostenstijging te 'overrulen'.

Dit jaar kunt u nog een kapvergunning krijgen voor 86 euro. Volgend jaar kost een kapvergunning 150 euro en als het aan dit D66-VVD-PvdA college ligt betaalt u in 2015 maar liefst 215 euro. In maart 2014 kunt u een ander college kiezen.....

Fractie Hart voor Hilversum.

01-12-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl