'HOV-busbaan: door stunt provincie betalen burgers straks de risico's!'

'HOV-busbaan: door stunt provincie betalen burgers straks de risico's!'

HILVERSUM - De gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum zouden alleen een vaste bijdrage hoeven te betalen voor de HOV-busbaan. Zo heeft men ingestemd. En nu opeens, midden in de kerstvakantie, hevelt de Provincie de financiële risico's even slinks over naar de gemeenten...

In de gemeenteraden van Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum heeft in de afgelopen jaren een meerderheid ingestemd met de aanleg van de HOV-busbaan tussen Huizen en Hilversum. Dat deze 118 miljoen kostende HOV-busbaan totaal overbodig is en de reizigers zelfs dupeert, heeft Comité Busbaan Nee al meer malen aangetoond. Maar er is nog een kwestie, die de burgers moeten weten: zij draaien op voor alle tegenvallers!

In elke gemeente heeft de wethouder aan de gemeenteraad bij hoog en laag volgehouden: onze gemeente betaalt een vast bedrag en alle projectrisico's zijn voor rekening van de provincie. Onder die voorwaarde hebben partijen zich gemakkelijk over laten halen om in te stemmen.

En wat gebeurt er, onopvallend, een paar dagen voor Kerst? De provincie NH heeft even een briefje gestuurd naar de colleges van Hilversum, Eemnes, Laren en Huizen. Daarin schrijft ze, dat ze het eens is met het contract over de HOV, dat de provincie en de gemeenten deze maand gaan tekenen, maar dat ze daar even een 'kanttekening' bij maakt: "Wij zijn nog steeds voornemens om deze risico's op ons te nemen, maar wel tot een bedrag van € 118,25 miljoen aan totale projectkosten. Als we geen reactie van u ontvangen vòòr 18 januari, dan gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord bent."

Stemmen de gemeenten hiermee in, dan betekent dat dat zij opdraaien voor alle tegenvallers boven de 118,25 miljoen euro! En dat de provincie zich geen buil kan vallen.

Door oplettendheid van Hart voor Hilversum is dit briefje nog net besproken in de raadsvergadering van Hilversum. Door de spoedbrief die de fractie stuurde reageerden enkele partijen, die eerder vòòr de HOV-busbaan gestemd hadden, in eerste instantie gealarmeerd.

Hart voor Hilversum diende een motie in om even de tijd te nemen en een briefje terug te sturen, dat Hilversum vooralsnog niet akkoord ging. Maar alle partijen, behalve Hart voor Hilversum, SP en Partij van Westing, lieten zich in de vergadering sussen door wethouder Boog (D66): "Er is echt afgesproken dat Hilversum niet meer betaalt dan 2,5 miljoen euro. Er verandert niets aan het contract." Dat dit in flagrante tegenspraak is met het officiële besluit van de provincie van 17 december 2013 werd niet besproken. Daarin staat:

"- De samenwerkingsovereenkomst HOV in het Gooi 2013 aan te gaan, onder de voorwaarde dat de participerende gemeenten instemmen met maximaal budget van € 118,25 miljoen aan totale projectkosten. ...deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met vermelding van die voorwaarde. ...De gedeputeerde te machtigen om redactionele wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst door te voeren."

De enige afspraak, die gemaakt is in de raad, is dat wethouder Boog een briefje terug gaat schrijven, waarin hij herhaalt dat de maximale bijdrage van Hilversum 2,5 miljoen euro is. Dat vonden partijen als D66, VVD en PvdA voldoende. Of we daarmee juridisch voorkomen hebben, dat we niet opdraaien voor extra kosten is volkomen onduidelijk. Want de wethouder is nog steeds van plan al op woensdag 15 januari de samenwerkingsovereenkomst te tekenen...

Door de sterke regionale samenwerking in Comité Busbaan Nee van alle politieke partijen, die tegenstander zijn van de HOV-busbaan, is het gelukt om snel alarm te slaan in de andere gemeenten. CDA Laren, VVD Eemnes en D66 Huizen hebben hun wethouder geïnformeerd en in Huizen heeft Groenlinks direct schriftelijke vragen gesteld.

Op zijn minst moeten deze colleges ook een brief versturen, waarin ze hun eigen maximale bijdrage bevestigen. Een college dat dit nalaat, trekt de 'zwarte piet': die draait op voor alle risico's. Beter is het natuurlijk als de colleges van Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren een gezamenlijke brief schrijven, waarin ze aangegeven dat ze niet van deze slinkse truuk in Kersttijd van de provincie gediend zijn en dat ze niet akkoord gaan met hun brief.

Dat gaat vast niet gebeuren. De politieke belangen zijn te groot. De coalitiepartijen in de gemeenten geven er wel weer een draai aan.

De aanleg van de HOV-busbaan kent grote financiële risico's. Vooral de aanleg van de tunnel onder het spoor bij de Oosterengeweg kan fors duurder worden. Het plan is om een nieuw type tunnel te bouwen: een fietstunnel met daaronder nog eens een autotunnel. De tunnelexperts die wethouder Boog erbij haalde, stelden dat de haalbaarheid van dit plan pas vast kan staan als de bodemonderzoeken naar de lastige grond op die plek zijn afgerond. En die bodemonderzoeken zijn nog niet eens gestart... Bij tegenvallers met tunnels praat je al snel over enkele tientallen miljoenen.

Als je alle briefjes bij elkaar optelt, dan staat vast dat de provincie en de gemeenten samen maximaal 118 miljoen gereserveerd hebben en geen cent meer. Maar wat nu als het project geen 118 miljoen euro wordt, maar 150 miljoen? Hoe worden de meerkosten dan verdeeld? Zoals Comité Busbaan Nee altijd gesteld heeft: daar is NIETS over vastgelegd.

Eén ding is zeker: als burger in Hilversum, Laren, Eemnes en Huizen betaalt u de rekening. Want u bent zowel inwoner van de provincie als inwoner van een betrokken gemeente.

De inwoners zijn nu aan zet. Er is maar één manier om dit dwaze plan nog te stoppen: als er na de verkiezingen nieuwe colleges komen, die tegen de HOV-busbaan zijn. Op www.busbaannee.nl staat op welke partijen er gestemd kan worden. Blijken die gemeenteraadsverkiezingen toch opeens belangrijk te zijn!

Comité Busbaan Nee.

13-01-2014 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu