Opinie: Geen weg door het park, geen weg door het bos

Opinie: Geen weg door het park, geen weg door het bos

HILVERSUM - De ene D66-wethouder, van der Want, wil bij het Zorgpark honderden nieuwe bomen planten in een strook bos bij Monnikenberg. En, je verwacht het niet, de andere D66-wethouder, Boog, wil door diezelfde strook de HOV-busbaan aanleggen.

Vandaag kwam Petra Hoogerwerf, fractievoorzitter D66 NH, met eigen ogen het HOV-tracé bekijken. Klasse dat ze kwam! De nieuwe D66-lijsttrekker in Huizen, Marlous Verbeek, en de nieuwe lijsttrekker voor D66 BEL (Blarcum, Eemnes, Laren) Carin Francken namen de tijd om de bezwaren rond het tracé te toe te lichten. Ook Rob Bruintjes van Hart voor Blaricum was aanwezig en Martin Triebels van Vereniging Anna's Hoeve.

In Blaricum is de HOV-busbaan gepland dwars door het Bijvanckpark. Zeer tegen de zin van de mensen daar. En er is geen reden voor, want met een goed ingestelde verkeersinstallatie is meerijden op de huidige weg even snel. In Huizen is gewezen op de verkeersonveilige oversteeksituaties, die onstaan bij de HOV-busbaan.

In Hilversum moeten we iets breder kijken om de impact van dit plan goed te zien. In het gebied Monnikenberg zal het huidige ziekenhuis gesloopt worden en ten zuiden van die plek zullen veel bomen gekapt worden om voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis met revalidatiecentrum ruimte te maken. Ook gaan er bomen weg om een grote parkeergarage bij de ingang te maken. Deze kap van 1154 bomen zal gecompenseerd worden in het gebied zelf. Wethouder van der Want (D66) wil een brede dichte bosstrook maken van 30 meter om het zorgpark heen. Daar kan hij honderden bomen planten (zie illustratie 2). En dan krijgt het zorgpark een mooie groene bosrand eromheen. Prima plan. In de documenten op www.planmonnikenberg.nl staan mooie plaatjes. Bij het ziekenhuis komt een bosstrook van nieuwe bomen en aan de rand van het bestaande bos gaat het om het versterken van het bestaande bos.

En in diezelfde bosrand wil de andere D66-wethouder, de heer Boog, de HOV-busbaan aanleggen. Vanaf de A27, door de bovenste bosrand, tegen de spoorlijn aan, met een aftakking door de nieuwe bosrand links van het ziekenhuis. Natuurlijk, in de tekeningen van het masterplan Monnikenberg stonden de wegen al met dunne lijntjes aangegeven. Maar daar het gaat hier wel om een 2-baansweg van 9 meter breed voor HOV-bussen! De rode lijn geeft de route van de 2-baans weg voor HOV-bussen aan, dwars door de nieuw aan te leggen en te versterken bosstrook.

Wat had het aardig geweest als enkele mensen van D66 Hilversum met mevrouw Hoogerwerf met eigen ogen waren gaan kijken, wat er dan nog van die "compensatiebosstrook" om het ziekenhuis overblijft.

Gelukkig heeft Martin Triebels, voorzitter van de Vereniging Anna's Hoeve, aan mevrouw Hoogerwerf uitgelegd dat het ook anders kan: de HOV-bus kan vanaf de A27 eraf over de bestaande Soestdijkerstraatweg en dan door het zorgpark naar de spoorlijn. Lees er hier meer over op www.busbaannee.nl. Zo blijft het bos van Monnikenberg, deel van de Ecologische Hoofdstructuur, vrij van deze busbaan.

Morgen, maandag 3 februari, beslist de provincie over de busbaan. Laten we hopen dat de provincie deze onnodige busbaan van 118 miljoen euro stopt. Dat is natuurlijk het allerbeste voor de natuur!

03-02-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl