Fusie van Hilversum met andere gemeenten kost ons miljoenen!

Fusie van Hilversum met andere gemeenten kost ons miljoenen!

Terwijl iedereen zich zorgen maakt of we straks wel genoeg geld hebben om alle mensen de zorg te geven die ze nodig hebben, staat de gemeente Hilversum aan de vooravond van een grote geldverslindende operatie: een fusie met Bussum, Naarden en Muiden. Een meerderheid van de huidige gemeenteraad van Hilversum wil dat dit voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen gebeurd is, zodat u dan op gemeente Naardermeer stemt. Om vervolgens op te stomen naar een fusie van alle huidige 9 gemeenten van de Gooi & Vechtstreek tot één Gooistad. Een fusie zou efficiëntie opleveren en kostenbesparend zijn, wat nog maar de vraag is. Alleen al met het opzetten van de hele organisatie zijn we ettelijke miljoenen verder. Geld dat we beter kunnen gebruiken voor de zorg!

Alle beleidsregels, stadhuizen, kantoren, burgerloketten, bezittingen, schulden moeten onder de loep genomen worden. Precies op het moment dat men de 3 zware decentralisaties van Zorg, Werk en Jeugd moet inregelen. In Hilversum is de reorganisatie net achter de rug en is er een managementlaag verdwenen, maar die komt vast weer terug bij een fusie. Er zal natuurlijk een nieuw gemeentehuis moeten komen: tsjing tsjing, kassa! Er zullen veel ambtenaren ontslagen moeten worden met de daarbij behorende dure afvloeiingsregelingen: tsjing tsjing, kassa! En vervolgens moeten er dan natuurlijk weer nieuwe ambtenaren en managers aangenomen worden die met die nieuwe schaalgrootte om kunnen gaan: tsjing tsjing, kassa! Alle grote steden tobben met die schaalgrootte; ze stellen deelraden in om het contact met de burger te behouden en schaffen die deelraden vervolgens ook weer af. Gooistad wordt straks een gemeente van 240.000 inwoners over een (te) groot gebied. Dat betekent dan voor Hilversummers dat hun stem in de gemeenschap 2/3 minder waard wordt. Voor Bussummers verdunt die stem zelfs tot 1/8. Dat maakt onbehaaglijk duidelijk hoeveel minder je straks te zeggen hebt over je eigen omgeving.

Het argument dat we de taken die het Rijk op ons bord schuift niet alleen kunnen uitvoeren snijdt geen hout. We werken al jaren samen met de gemeenten van de Gooi & Vechtstreek. Sterker nog, de afgelopen tijd is er veel tijd, energie en geld gestoken in een structurele verbetering van deze samenwerking. Hart voor Hilversum zet in op die samenwerking. Wij vinden niet dat we dan ook meteen in gemeenschap van goederen moeten trouwen. De partijen die vòòr deze fusie zijn, zijn niet van plan om via een referendum uw mening te vragen. Hart voor Hilversum wil het wèl weten. Daarom zijn we een petitie gestart:

Gemeente Hilversum moet zelfstandig blijven. http://hilversumzelfstandig.petities.nl/

Als u ook vindt dat Hilversum groot genoeg is, teken dan de petitie.

Wij zijn benieuwd naar uw mening! Die kunt u ook kwijt op de Facebook pagina van Hart voor Hilversum: https://www.facebook.com/hartvoorhilversum en op Twitter @hartvoorhilv.

Léonie Sazias

Hart voor Hilversum

12-03-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl