Overwinning! Natuurbegraven BV trekt zich terug van Hoorneboegse heide.

Overwinning! Natuurbegraven BV trekt zich terug van Hoorneboegse heide.

HILVERSUM - Na een motie van Hart voor Hilversum, ingediend met GL en CU, sprak de raad zich unaniem uit tegen natuurbegraven op de Hoorneboegse hei. De commerciële partij ziet er nu vanaf! Wie denkt dat de gemeenteraad van Hilversum weinig te vertellen heeft, zit er naast. De 37 raadsleden bepalen hoe onze gemeente wordt ingericht: wat kan er wel en niet.

Natuurbegraven Nederland B.V. had Landgoed de Hoorneboeg gekocht onder voorwaarden. Het plan was om in grote aantallen natuurbegraven mogelijk te maken op het Landgoed en de Hoorneboegse heide zelf. De actiegroep "Geen doden op de Hei" bracht dit onder de aandacht van de politiek. Zie www.geendodenopdehei.nl. Meerdere politieke partijen vonden het een zorgelijk plan: deze heide is ecologisch, archeologisch en aardkundig zeer belangrijk en zwaar beschermd. Natuurbegraven mag op zich een goed idee zijn, maar niet op deze bijzondere plek!

Hart voor Hilversum vond dat er snel een heldere uitspraak van de raad nodig was om ervoor te zorgen dat dit plan in de kiem gesmoord werd. Samen met GroenLinks en de Christenunie dienden we een motie in, waarin de raad zich uitsprak tegen natuurbegraven op die mooie en speciale plek, waarvan veel Hilversummers dagelijks sportief en recreatief genieten. De motie is unaniem aangenomen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat ze niet van plan is het bestemmingsplan daar aan te passen om natuurbegraven mogelijk te maken.

Natuurbegraven Nederland B.V. heeft zich beseft, dat het nu veel moeilijker is om hun zwaar commerciële plan gerealiseerd te krijgen. Ze kiezen eieren voor hun geld en hebben het koopcontract opgezegd!

19-03-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl