Hart voor Hilversum: de lokale kiezer wordt genegeerd

Hart voor Hilversum: de lokale kiezer wordt genegeerd

Slechts 3 gesprekken waren er voor nodig om D’66 te doen besluiten niet verder te willen met Hart voor Hilversum. Over veel punten konden we overeenstemming vinden: de inrichting van de nieuwe zorgtaken, beter omgaan met de bebouwing van Hilversum, burgerparticipatie en het opknappen en vergroenen van het centrum. Over de fusie van gemeenten naar Gooistad en de aanleg van de HOVbusbaan was geen overeenstemming. Uitgaande van het concept geven en nemen heeft Hart voor Hilversum toen aangegeven dat we wat betreft de fusie ons bij elk besluit zouden neerleggen na een referendum. Daar is D66 over het algemeen nooit tegen en ook nu niet, dus daar waren we uit.

Wat betreft de HOV-busbaan, die volgens ons helemaal niet hoogwaardig is, waren we van het begin af aan duidelijk. Dit geldverslindende en nutteloze plan kunnen we Hilversum niet aandoen. D’66 gaf in het eerste gesprek aan dat het geen breekpunt was. Alle D66-fracties in de regio zijn tegen de HOV-busbaan. Daarbij ligt er een prima kans om het plan te stoppen zonder al te grote financiële consequenties nu er in Huizen een coalitie komt die daarop inzet. Voor de VVD ligt dat blijkbaar anders, zij hangen aan de touwtjes van mevrouw Post, de VVD gedeputeerde van de provincie die dit prestigeproject koste wat het kost door wil drukken.

Dan blijkt de HOV-busbaan toch opeens een breekpunt voor D66. Zouden de zaken soms al voor de gemeenteraadsverkiezingen beklonken zijn? Geschrokken van de verkiezingswinst van Hart voor Hilversum, van 3 naar 6 zetels, moesten ze ons wel uitnodigen, maar ja dat was dan alleen voor de vorm. De gevestigde orde praat nu met elkaar, 7 partijen!?! Nadat ze zich als eerste hebben ontdaan van de lokale partijen. Winnaars of niet. Daarmee is de mening van iedereen die lokaal heeft gestemd geëlimineerd. 7 partijen waarvan 4 verliezers!

Het meest ongelofelijk is nog de draai van de SP. Ook zij voerden actie tegen de busbaan en ook zij waren tegen Gooistad. De verschillen op gebied van zorg en woningbouw liggen wat betreft VVD en SP mijlenver uit elkaar. Alles voor het pluche, hoe gaat de SP dit aan haar achterban uitleggen?

Hart voor Hilversum bekijkt de coalitiebesprekingen nu voorlopig vanaf de zijlijn en zal zich constructief blijven opstellen mocht blijken dat de coalitietrein alsnog tot stilstand komt. Onze standpunten zijn bekend. Ondertussen blijven we samen met de burgers van Hilversum knokken voor een beter Hilversum, waar de mening van de mensen uit de buurten en wijken wèl telt!

Léonie Sazias

Hart voor Hilversum

 

07-04-2014 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu