Fusie van Hilversum met Bussum, Naarden en Muiden van de baan.

Fusie van Hilversum met Bussum, Naarden en Muiden van de baan.

Burgemeester Broertjes had het nog zo gehoopt: op het laatste moment Hilversum laten aanhaken bij de fusie, die nu gepland staat voor Bussum, Muiden en Naarden. Maar de provincie laat dat niet gebeuren, blijkt uit hun laatste brief.

Op 29 januari 2014 heeft de Provincie Noord-Holland een brief gestuurd aan het college van Hilversum over de herindeling van Bussum, Naarden en Muiden, met het herindelingsontwerp erbij. Het viel Hart voor Hilversum op, dat deze brief niet bij de ingekomen stukken zat van de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2014, zoals deze op internet zijn gepubliceerd. Het herindelingsontwerp zelf stond wel op www.hilversumbis.nl. Dus vroegen we de brief op.

De brief blijkt belangrijk, aangezien de provincie daarin aangeeft dat het college of de raad van Hilversum nog tot 11 april 2014 een zienswijze kan indienen op deze herindeling. Dient het college nog een zienswijze bij de provincie NH? Er is nog niets van bekend.

In de brief schrijft de provincie dat men erop inzet, dat de herindeling van Bussum, Naarden en Muiden per 1 januari 2016 een feit is. Men geeft daar een strak tijdschema voor aan. De provincie wil de ingediende zienswijzen snel verwerken in een definitief herindelingsadvies, dat nog vòòr de zomer door de statenleden wordt vastgesteld. Op 1 juli a.s. moet het bij de minister liggen, zodat de tweede kamer kan besluiten. Het tempo zit er goed in.

Met geen woord rept de provincie in de brief over het aanvullende plan, dat door een meerderheid van de politieke partijen in Hilversum gesteund is: Hilversum meteen laten aansluiten bij de fusie van Bussum, Naarden en Muiden. Dit plan lijkt van de baan. De provincie is waarschijnlijk maar wat blij als nu eerst de drie kleinere gemeenten fuseren.

Hart voor Hilversum vindt dat Hilversum groot genoeg is om zelfstandig te blijven. We zijn blij dat dit voorlopig ook zo blijft. We wensen de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden een goede fusie. Een referendum vooraf onder de bevolking aldaar lijkt ons wenselijk, maar dat kunnen de gemeenteraden prima zelf bepalen.

Het is onwaarschijnlijk dat Hilversum in de komende 4 jaar gaat fuseren met een andere gemeente. Wij vinden dat Hilversum moet inzetten op een goede samenwerking met alle gemeenten om ons heen. Zeker waar het de veranderingen in het Sociaal Domein betreft, zullen we onze handen vol hebben om dat in de regionale samenwerking op te zetten. En daar kunnen we ons nu volledig op richten!

Fractie Hart voor Hilversum.

10-04-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl