Meer parkeerplaatsen op Arenapark maakt verdere groei bedrijven mogelijk

Meer parkeerplaatsen op Arenapark maakt verdere groei bedrijven mogelijk

HILVERSUM - Optisport/Sporthal Dudok Arenapark kwam inspreken over het beperkte aantal parkeerplaatsen. NCOI schreef aan de gemeenteraad. En ook Nike maakte duidelijk dat ze lastig verder kunnen groeien op het Arenapark door het gebrek aan parkeerplaatsen. Hart voor Hilversum, VVD en D66 gooien het roer om, in het belang van de werkgelegenheid.

Er staan veel kantoorpanden leeg op het Arenapark. Maar er zijn ook ook bedrijven die hier juist flink groeien! NCOI Opleidingsgroep zit sinds 2005 op het Arenapark. Ondertussen huren ze er 3 kantoren en hebben ze 700 medewerkers. Het aantal parkeerplaatsen is zo krap, dat de medewerkers er slechts om de week mogen staan. De andere week moeten ze maar ergens in de omgeving staan. En dat is waar Sporthal Dudok Arena en het ROC last van hebben. Ook klagen bewoners van de Sophialaan en Surinamelaan en omstreken over werknemers die de hele dag de auto in hun straat neerzetten.

Nike, een wereldspeler van formaat, heeft zijn Europees hoofdkwartier in Hilversum. Ze bezitten een flink aantal kantoren in Hilversum en er werken nu al 2000 mensen op het Arenapark. Ook Converse, een onderdeel van Nike, overweegt zijn Europees hoofdkwartier hier te vestigen. Maar voor elke 5 medewerkers is er maar 1 parkeerplaats. Voor de 100 bezoekers per dag is de situatie ook lastig. "With our growth, this is not a situation Nike and Converse can manage without your support", schreef Nike in zijn brief. "We kindly urge City Counsel to expand parking facilities at Arenapark".

Toen het Masterplan Arenapark is vastgesteld, voor de crisis, werd er ingezet op een groen park met minder parkeerplaatsen dan gebruikelijk en het liefst allemaal onder de grond. Natuurlijk is dat een goed streven. Maar het blijkt te beperkend. Het staat de groei van bedrijven in de weg. Arenapark ligt centraal in het land en pal aan de snelweg. Zonder voldoende parkeerplaatsen werkt het niet.

In de raadsvergadering van 4 juni werd de grondexploitatie Arenapark door de gemeente afgesloten. Nog niet alles is gerealiseerd: een deel van de kantoren en het hotel met parkeerhuis moet nog gebouwd worden door de ontwikkelaars die de grond gekocht hebben. Contractueel gebonden zet de gemeente nog 3,9 miljoen euro opzij. Dat is voor de herinrichting van allerlei straten als die kantoren en het hotel alsnog komen.

Hart voor Hilversum heeft de oproep vanuit de bedrijven goed gehoord. In het belang van de werkgelegenheid in Hilversum moet er snel iets gebeuren op het Arenapark! De gemeente moet nu met de ontwikkelaars om de tafel om de bestaande contracten te heronderhandelen. Samen met hen en de bedrijven op het Arenapark moeten er nieuwe concrete plannen gemaakt worden om meer parkeerplaatsen te realiseren en de bestaande parkeerplaatsen op het Arenapark breder in te zetten. Daarom hebben we samen met D66 en de VVD de volgende motie ingediend.

Motie "Meer parkeermogelijkheden op het Arenapak"

De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 4 juni 2014,

Verzoekt het college:

  • in overleg te gaan met alle stakeholders van het Arenapark over het tekort aan parkeerplaatsen
  • vòòr 31 december 2014 met een voorstel naar de raad te komen, waarin:

    • het tekort aan parkeerplaatsen op het Arenapark gezamenlijk wordt aangepakt;
    • de ruimtelijke kwaliteit op een goed niveau blijft;
    • de inzet van de 3,9 miljoen euro betrokken wordt in de onderhandelingen;
    • er aandacht is voor duurzame initiatieven zoals laadpalen en verbeteringen in andere vormen van vervoer, zoals snelle fietsroutes.

En gaat over tot de orde van de dag.

Karin Walters (Hart voor Hilversum)

Joost van Gilse (VVD)
Edwin Göbbels (D66)

De nieuwe wethouder, mevrouw Vroonhoven, wees erop dat natuurlijk niet het hele bedrag van 3,9 miljoen euro aan parkeerplaatsen kan worden besteed, omdat er contractuele verplichtingen liggen. Dat gezegd hebbende nam ze de motie over en gaat ze ermee aan de slag.

Een goede zaak voor de groeiende bedrijven op het Arenapark en voor de werkgelegenheid in Hilversum

09-06-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl