Comité Busbaan Nee: Huizen deze week over HOV-busbaan

Comité Busbaan Nee: Huizen deze week over HOV-busbaan

HILVERSUM - A.s. donderdag 19 juni gaan de raadsleden van Huizen bespreken hoe ze de provincie gaan benaderen: het college stelt voor eerst een onderzoek te doen waarin de meerij-variant serieus onderzocht wordt. Zal de provincie luisteren naar de uitkomsten van dit onderzoek?

Harde feiten

Op 19 maart 2014 hebben veel kiezers in Huizen laten weten dat ze de HOV-busbaan door Huizen niet willen. Het nieuwe college gaat hiermee aan de slag: ze kiest nu voor de meerij-variant, in plaats van de HOV-busbaan! Grote vraag is: gaat het lukken om de provincie tot inkeer te brengen?

Als eerste zet wil het college sterk staan op de inhoud: men stelt de raad voor een onderzoek te laten uitvoeren naar de meerwaarde van de ene variant ten opzicht van de andere. De tegenstanders van de HOV-busbaan zijn ervan overtuigd dat het meerijden van de bus met het overige verkeer even snel is, zeker als het dynamisch verkeersmanagement goed staat ingesteld en de HOV-bus bij de stoplichten kan doorrijden. Het is goed als dit uitgezocht wordt. Dan kan men met harde feiten het gesprek aangaan met de provincie.

De klok tikt in de provincie De provincie is bezig met het Provinciaal InpassingsPlan (PIP), het plan waarmee ze het tracé juridisch vastlegt. Over het grondgebied van Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren en Hilversum trekt ze een tracé voor de HOV-bus. Tegen de zin van Blaricum en mogelijk ook tegen die van Huizen. Tenzij de provincie eindelijk luistert naar Huizen en Blaricum en ook de meerij-variant kiest!

Ondertussen tikt de klok door: uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 moeten de leden van de provinciale staten (de raadsleden van de provincie) instemmen met het PIP. Nog even snel voor de provinciale verkiezingen in maart 2015! Gedeputeerde mevrouw Post wil natuurlijk niet het risico lopen, dat haar plan na de verkiezingen alsnog weggestemd wordt....

Samen optrekken in de regio?

Ook interessant is, wat Hilversum nu gaat doen. Gaat het nieuwe college druk zetten op Huizen om zich aan de vastgestelde HOV-busbaan door Huizen te houden? Gaat ze zich afzijdig houden aan deze discussie: Blaricum en Huizen moeten hun busbaan-perikelen zelf maar bevechten bij de Provincie. Of gaat Hilversum nu eindelijk samen optrekken met Huizen en Blaricum en hun wens voor de meerij-variant ondersteunen? We zullen het zien.

Karin Walters
Comité Busbaan Nee.

16-06-2015 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu