Zorg over genoeg bluswater bij ramptrein met giftige stoffen.

Zorg over genoeg bluswater bij ramptrein met giftige stoffen.

HILVERSUM - Is er genoeg bluswater, als een trein met gevaarlijke stoffen ontspoort? Naar aanleiding van enkele opmerkelijke constateringen heeft Hart voor Hilversum controlevragen ingediend bij het college.

Wat kan een brandweerman zonder bluswater? Toekijken? Versterking inroepen? Afwachten?

Door Hilversum rijden regelmatig treinen met gevaarlijke stoffen. Binnenkort treedt de wettelijke regeling voor het Basisnet Spoor in werking. Daarin is vastgelegd, dat de treinroute Amersfoort-Hilversum-Weesp een vast traject is voor treinen met gevaarlijke stoffen als LPG, benzine, diesel en ammoniak. Wekelijks rijden treinen met die ladingen door deze gemeenten.

De kans, dat een trein ontspoort is heel klein. Maar het gebeurt wel eens. Zoals een half jaar geleden, toen op 14 januari 2014 een personentrein ontspoorde bij de kleine spoorbomen in Hilversum.

Om een grote brand bij een treinramp met gevaarlijke stoffen te blussen is veel water nodig. Meer dan er uit een gewone brandkraan komt. En dus is het nodig om vijvers en andere blusvoorzieningen in te zetten, zodat meerdere brandweerlieden tegelijk kunnen blussen.

Hart voor Hilversum maakt zich zorgen of er wel genoeg bluswatervoorzieningen zijn vlak bij het spoor. Eerdere vragen, die ze stelde in de commissie, hebben nog geen antwoord opgeleverd. De brandweer geeft aan dat ze in haar adviezen bij bestemmingsplanwijzigingen de maatregelen aangeeft, die nodig zijn om de bluswatervoorziening af te stemmen op de risico's in dat gebied. Hart voor Hilversum heeft de bestemmingsplannen erop nageslagen en is enkele zorgpunten tegengekomen. Daarom heeft ze nu schriftelijke vragen ingediend.

Zo vraagt de raadsfractie zich af, waarom er voor de wijken Over 't Spoor en Noord, die allebei aan het spoor liggen, geen brandweeradvies gegeven is bij de wijziging van het bestemmingsplan. Bij de aanpassing van het bestemmingsplan Mediapark, waarin groei van het Mediapark werd toegestaan, heeft de raad ingestemd met enkele expliciete voorwaarden, zoals het realiseren van een extra blusvoorziening en het aanpassen van het rampenbestrijdingsplan. Hart voor Hilversum wil graag weten of dit gebeurd is. Op dit moment rijden er per jaar 990 treinwagons met diesel en benzine en 330 wagons met het giftige ammoniak door Hilversum. Hart voor Hilversum wil weten of dit aantal daalt of toeneemt.

De precieze vragen die Hart voor Hilversum stelt, zijn te lezen op www.hartvoorhilversum.nl

Binnen 6 weken zullen de burgemeester en de brandweer antwoorden. Dan wordt helder of de brandweer goed voorbereid is op een treinramp met gevaarlijke stoffen.

Fractie van Hart voor Hilversum.

31-08-2014 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu