Groenstrook of Blikstrook?

Groenstrook of Blikstrook?

n de groenstrook langs de Taludweg parkeren dagelijks vele auto’s. De wethouder wil dat er auto’s kunnen blijven parkeren. Wat vinden de bewoners daarvan? Hart voor Hilversum zocht het uit.

Na huis-aan-huis een uitnodigingsbrief van Hart voor Hilversum in de bus te hebben gestopt bij de woningen op de Taludweg, kwamen op 19 aug. ongeveer 40 mensen, allen bewoners van de Taludweg, naar de kerk van de Vrije Evangelische gemeente aan deze straat.

De ontvangst door Hart voor Hilversum was informeel en nadat iedereen een kopje koffie had gedronken begonnen we met de hamvraag: groenstrook of blikstrook! Dat iedereen zich betrokken voelde, bleek al snel door de vele verschillende reacties.

Volgens het bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied uit 2010 is de bestemming van de strook groen waar niet in geparkeerd mag worden. De bewoners zijn begin dit jaar via een gemeentelijk huis-aan-huis bericht op de hoogte gesteld en er zou in het tweede kwartaal van 2014 nog een informatiebijeenkomst volgen voor de bewoners. Echter, deze belofte is al niet nagekomen en vervolgens heeft de wethouder wel alvast een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend die tot een wijziging van het bestemmingsplan zal moeten leiden. Dit zou inhouden: 2 meter maximaal vanaf de straat langsparkeren in de groenstrook. Maar deze aanvraag voor een omgevingsvergunning is niet voorgesteld of afgestemd met de bewoners.

Na een pauze volgde de presentatie van computertekeningen over de verschillende parkeeroplossingen op de Taludweg van Wient Mulder waarop de levendige discussie zich vervolgde. Uiteindelijk, na diverse ontladingen en een peiling van de zaal bleek dat het overgrote deel van de aanwezige bewoners van de Taludweg het liefst zouden zien dat er gehandhaafd werd door de gemeente en dat de groenstrook ook inderdaad een groenstrook is en blijft. Dus zonder blik; de groenstrook als een mooi groen onderdeel van het Oude Havenpark. Ook willen de bewoners geen langsparkeerstrook langs de Taludweg om gratis parkeerders te faciliteren. Ze zouden alsnog tegen blik aankijken. De bewoners zouden dus het liefst zien dat de huidige blikstrook gewoon weer hun groenstrook zou worden waardoor de Taludweg zijn aanzien van mooie laan weer terug zou krijgen. De wethouder heeft gezegd dat hij openstaat voor burgerparticipatie. Wel, naar onze mening heeft deze Hart voor Hilversum-avond geleid tot een prima burgerinitiatief.

Een eventuele verdere optie zou kunnen zijn dat er een kleine kofferparkeerzones voor Taludwegbewoners komt op de T-splitsingen van de Taludweg met de uitgang van de kerk, de Hyacintenlaan en de Potgieterlaan omdat niemand daar dan last van zou hebben.

Moe maar voldaan zijn we als laatsten vertrokken en bedanken wij nogmaals de koster en zijn vrouw voor hun gastvrije onthaal.

Marlon van Dalen en Wient Mulder

Hart voor Hilversum.

15-09-2014 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu