HvH: "Laat Weg over Anna's Hoeve liggen!"

HvH: "Laat Weg over Anna's Hoeve liggen!"

HILVERSUM - De Weg over Anna’s Hoeve komt vandaag ter sprake in de commissie Verkeer. Meeschrijvende gemeentepartij Hart voor Hilversum was afgelopen donderdag aanwezig bij de bewonersavond over de Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve, waar veel bewoners bezwaren lieten horen op het idee van de Provincie om de Weg over Anna’s Hoeve toch te gaan verleggen.

De weg gaat dan vanaf de Minckelerstraat naar het zuiden (vlak langs de speelstrook en de nieuw te bouwen huizen daar), vervolgens langs de spoorlijn en daarna weer naar het noorden om de A27 te bereiken. Hieronder geven we de bezwaren weer. Op grond van de voor- en nadelen, die we op die avond gehoord hebben, vindt Hart voor Hilversum dat de Weg over Anna’s Hoeve het beste kan blijven liggen.

Hier zijn de bezwaren van omwonenden over het verleggen van de weg:

De bewoners van de Maranathakerk-buurt kunnen het recreatiegebied veel lastiger bereiken

De A. Fokkerweg wordt een barrière voor bewoners aan de westzijde van de A. Fokkerweg om bij het recreatiegebied te komen; aan beide kanten van de 50km-weg komen ook nog eens walletjes.

Verkleining natuurgebied

Natuurgebied Anna’s Hoeve wordt een stuk kleiner, want een stevig deel van de natuur wordt voor de nieuwe weg opgeslokt.

Spelen in de uitlaatgassen

De omgelegde weg komt vlak langs de speelstrook te liggen. Kinderen spelen in de uitlaatgassen en het gevaarlijke fijnstof daarvan.

Een derde van recreatiegebied Anna’s Hoeve wordt afgesloten voor voetgangers

Geen toegankelijkheid van de ecobrug over het spoor voor voetgangers of fietsers. De breedte van het ecoduct is 50m, daar moet toch ook wel een wandel-fietspad op kunnen van 5m breed? Het oostelijk gedeelte van het recreatiegebied wordt ontoegankelijk verklaard voor voetgangers. Het GNR heeft juist tot taak om hun natuurgebieden toegankelijk te houden.

Rustgebied voor de natuur?

Voetgangers en fietsers zijn niet welkom maar wel rijdt een HOV-bus elke 3 minuten langs het natuurgebied aan de oostzijde: hoezo rustgebied voor de natuur? En waarom wordt de HOV-route langs de A27 niet achter het geluidsscherm gecombineerd met het verkeer van de A27?

Er moeten veel meer bomen gekapt worden

Nieuwe route voor bus aan de oostzijde van het natuurgebied langs de A27 > veel bomenkap Nieuwe route voor autoverkeer langs het spoor > veel bomenkap Nieuwe route voor autoverkeer parallel aan A. Fokkerweg > veel bomenkap

Verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve is volgens Hart voor Hilversum een te drastische maatregel met teveel nadelen. We vinden dat de bewoners bezwaren aandragen, die hout snijden. En we voegen hier nog een financieel bezwaar aan toe: • Bouwplan Anna’s Hoeve is ontworpen op de huidige weg en is dus niet goed verkaveld als de weg er niet doorheen komt maar aan de westkant door het plan heen gaat, waar woningbouw gepland is. Dat betekent een dubbele schadepost want de kavels worden daar kleiner en zijn moeilijker verkoopbaar. Kortom, een financiële strop!

Visie Hart voor Hilversum

De wens om een natuurgebied zo dicht bij een stedelijk gebied te realiseren roept onvermijdelijk problemen op. Belangen van de natuurbeheerders botsen met de belangen van de Hilversumse stedelingen om direct nabij de stad te kunnen recreëren. Illustratief voor een goed samengaan van natuurbeheer en recreatie is de recreatiedrukte op een gewone zondag op de vele bos- en heidegebieden rondom Hilversum waar natuurbeheer probleemloos is opgenomen. In beide natuur-/infrastructuurplannen voor Anna’s Hoeve is uitgegaan van een maximaal gebied voor de natuur. Maar het is in principe recreatiegebied voor bewoners waar een goede natuurroute doorheen moet! Het gedachtenmodel moet naar de visie van Hart voor Hilversum om, waarbij gekeken moet worden naar wat de minimale benodigde eisen zijn voor een goede doorsteekroute voor de fauna/flora van het Laarder Wasmeer naar het Erfgooiersbos, met uitdrukkelijk zoveel mogelijk medegebruik voor recreanten en zo min mogelijk hekken. Dit gebied ligt er primair als recreatiegebied voor Hilversummers en het is natuurlijk prachtig als daar dan ook nog eens een mooie natuurroute doorheen kan!

Fractie Hart voor Hilversum

17-09-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl