Hart voor Hilversum: gemeente levert alles in voor tunnel

Hart voor Hilversum: gemeente levert alles in voor tunnel

HILVERSUM - Het raadsbesluit in 2013 was helder: de Weg over Anna's Hoeve blijft liggen. Maar zelfs dat uitgangspunt heeft wethouder Voorink op losse schroeven gezet. "Is er geen grens aan wat Hilversum gaat inleveren voor De Tunnel?", vraagt Hart voor Hilversum zich af in dit meeschrijfartikel.

Gedeputeerde Elisabeth Post heeft in de stuurgroep HOV aan Wethouder Voorink gevraagd of Hilversum mee wil werken aan een onderzoek naar het verleggen van de Weg over Anna's Hoeve. Er is namelijk een 'probleempje': De weg loopt over grondgebied van Laren en Hilversum. In het raadsbesluit van Laren over de HOV-busbaan is het uitgangspunt dat de weg verlegd wordt, maar de raad van Hilversum heeft in oktober 2013 besloten dat de weg blijft liggen. Gaat Laren een nieuw besluit nemen of schikt Hilversum zich? Joviaal heeft wethouder Voorink toegezegd om mee te werken aan een onderzoek om de weg alsnog te verleggen, zonder vooroverleg met de coalitie en mogelijk ook niet met zijn eigen partij de VVD.

De partijen D66, VVD, PvdA, CDA, SP, Christenunie, GroenLinks en Leefbaar Hilversum hebben tot nu toe alles over voor de komst van De Tunnel onder de Oosterengweg:

Als de Weg over Anna's Hoeve toch verlegd wordt langs de speelstrook, lijkt de PvdA af te haken. Wie volgt?

De Christenunie niet. Deze partij maakt het wel bont. Ze weet nog niet wat voor tunnel er moet komen en ook niet of de weg verlegd moet worden, maar ze geeft het stokje graag in oktober over aan de Provincie, dan mag die doen wat haar goed dunkt. Ook partijen als VVD, CDA en D66 geven nu graag het mandaat af. Ze kunnen niet anders, vinden ze. En de SP zegt niets; die zit op de blaren op het pluche.

De VVD denkt dat ze in het najaar de financiële poffer op bouwplan Anna's Hoeve kan mee laten wegen bij de keuze om de weg te verleggen. Het geld voor de Weg over Anna's Hoeve zit weliswaar in de grondexploitatie, maar het komt van mevrouw Post! Zodra zij in oktober het mandaat van Hilversum overgedragen krijgt, zal ze besluiten tot het verleggen van de Weg en dit vastnagelen in een ruimer Provinciaal Inpassingsplan, waar ze dan mandaat voor heeft. En Hilversum heeft het nakijken, ook financieel.

Hart voor Hilversum is en blijft tegen de komst van deze HOV-busbaan. Wij zullen tegen het overdragen van het mandaat aan de Provincie stemmen. De rest van de raad doet er verstandig aan, eerst meer bewijs van de Provincie te vragen over de technische realiseerbaarheid van de tunnel en de bereikbaarheid voor brandweer en ambulance, voordat men het mandaat uit handen geeft. De kans dat mevrouw Post, als ze de macht in handen heeft, de HOV-busbaan aanlegt zonder die lastige en dure tunnel is zeer reëel. En dan staan de Hilversummers helemaal met lege handen in de kou.

Fractie Hart voor Hilversum

22-09-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl