Nieuw bestuur voor Hart voor Hilversum

Nieuw bestuur voor Hart voor Hilversum

Hilversum- In september vorig jaar trad het bestuur van Hart voor Hilversum af. Vanaf dat moment konden geen nieuwe leden toegelaten worden en verkeerde de vereniging in een lastige situatie.

Donderdagavond 7 maart j.l. is hier verandering in gekomen met het aantreden van het nieuwe bestuur. In de Algemene Ledenvereniging stelden de kandidaten Chris Groeneveld en Angelika Pelsink zich voor en werden verkozen, vervolgens waren de kandidaten Atty van de Meer en Moos van Dorp aan de beurt. De verkiezing moest in twee stappen gebeuren omdat twee kandidaten ondanks hun aanmelding, formeel nog aspirant lid waren: er was immers geen bestuur om ze toe te laten. In de foto v.l.n.r: Chris, Angelika, Atty, Moos.

Het nieuwe bestuur kon deze avond direct ook een aantal andere nieuwe leden welkom heten, die bij ontstentenis van een bestuur, “in de wacht” waren gezet. Het was een wat ingewikkelde procedure, maar de voorzitter van de vergadering, Ron Lancé, loodste een ieder er goed doorheen. Er heerste een constructieve sfeer en er is afgesproken samen dat te doen waar Hart voor Hilversum voor staat: burgerparticipatie en actief in de wijken. Het bestuur, de fractie en de leden hebben zin om elkaar vaker te spreken. In ieder geval zal voor de zomervakantie een volgende ALV plaatsvinden en worden plannen gemaakt voor aansprekende activiteiten. Als de lokale benadering u aanspreekt bent u van harte welkom als lid voor €5,- per jaar, informatie via: info@hartvoorhilversum.nl

10-03-2019 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu