630 Hilversummers willen hun geld terug!

630 Hilversummers willen hun geld terug!

HILVERSUM - De petitie http://teveelbetaaldvoorafval.petities.nl loopt nog. Al 630 Hilversummers hebben aangegeven dat ze hun teveel betaalde geld voor de afvalstoffenheffing terug willen...

Zou wethouder Wimar Jaeger, wethouder D66 van Financiën, er wel eens doorheen scrollen? Al die namen van echte Hilversummers, die de gemeente Hilversum oproepen om hun geld terug te geven.

Hoe kijkt Hein Jaarsma, fractievoorzitter van D66, hiernaar? Eerder gaf hij al aan, dat de voorgestelde teruggave van 12 tot 20 euro best wat hoger zou kunnen.

Waar staat de VVD, de partij die lage woonlasten belangrijk vindt? Vinden zij ook dat het geld, dat 3 jaar lang teveel is betaald voor de afvalinzameling, niet achtergehouden moet worden, maar terug moet naar de burgers?

Hart voor Hilversum zal komende woensdag een motie indienen om de 1,5 miljoen euro, die teveel opgehaald is bij de burgers van Hilversum, terug te geven. Dan krijgen alleenstaanden 30 euro terug, 2-persoons huishoudens 40 euro en 3-persoonshuishoudens 50 euro. Dit zal dan begin februari 2015 op de woonlastennota teruggegeven worden.

HvH is de grootste oppositiepartij, de tweede partij van Hilversum. We krijgen steun van een aantal oppositiepartijen voor deze motie, dus dat gaat goed. Om een meerderheid voor de motie te krijgen, is de steun van een coalitiepartij nodig. Wat doen de coalitie-partijen: Wat doen D66, VVD, SP en CDA?

De coalitie heeft in haar coalitieakkoord ingezet op bestuurlijke vernieuwing: de versterking van het politieke proces. Niet meer alles van te voren dichttimmeren in de coalitie, maar ruimte laten voor wisselende meerderheden.

Dit staat als volgt in het coalitieakkoord:

"De coalitiepartijen maken in het coalitie-akkoord afspraken over speerpunten en over thema's waarover verschillende politieke inzichten bestaan. Het betekent verder dat voor overige onderwerpen wisselende politieke meerderheden kunnen worden bewerkstelligd. De coalitiepartijen spreken af hier niet de vertrouwensvraag aan te verbinden."

We hebben het hele coalitieprogramma nog eens doorgelezen. Er staat geen afspraak in over hoe er met teveel betaald geld voor afvalinzameling moet worden omgegaan. Er staat ook nergens in, dat er nu 2 miljoen euro uitgegeven moet worden voor ondergrondse afvalcontainers in het Centrum en Kerkelanden.

Volgens het coalitieakkoord zijn de coalitie-partijen vrij om op dit punt wisselende meerderheden te maken. Ze kunnen de motie om het geld terug te geven aan haar burgers steunen, zonder de coalitie te schaden.

Teken de petitie! http://teveelbetaaldvoorafval.petities.nl Laat zien dat u ook uw geld terug wil.

En vraag aan de partijen D66, VVD, SP en CDA om naar de stem van de burgers te luisteren.

Fractie Hart voor Hilversum.

08-11-2014

Tags: afvalstoffen

Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl