Extra bluswater nodig voor giftreinen door Hilversum

Extra bluswater nodig voor giftreinen door Hilversum

Extra bluswater nodig voor giftreinen door Hilversum

Al jaren rijden er treinen met gevaarlijke stoffen door Hilversum. En dit blijft ook zo, heeft het Rijk bepaald. Na grondig onderzoek is de conclusie van Hart voor Hilversum helder: de brandweer heeft niet geregeld dat ze voldoende bluswater heeft om een ontspoorde giftrein te blussen.

Eind augustus stelde Hart voor Hilversum schriftelijke vragen over de bluswatervoorziening aan het college. Als er een trein met gevaarlijke stoffen in Hilversum ontspoort, beschikt de brandweer dan over voldoende bluswater om adequaat te blussen?   De antwoorden, die we kregen op de vragen, verbaasden ons. Was er wèl een bluswatervoorziening, waarmee 4 uur lang 360 m3 water geleverd kon worden? Waar dan? Had de brandweer wèl adviezen gegeven op de laatste bestemmingsplannen Noord en Over 't Spoor? Waarom konden we die adviezen dan niet bij de stukken vinden?   Wat bleek, de antwoorden klopten niet. Er is niet zo'n grote bluswatervoorziening en de brandweer heeft geen adviezen gegeven bij deze bestemmingsplannen!   Dat maakt het lastig om erachter te komen hoe de bluswatervoorziening nu is en hoe het zou moeten zijn. Daarom hebben we zelf de Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid van Brandweer Nederland erbij gepakt.   Hart voor Hilversum heeft haar bevindingen in een notitie beschreven. Deze kunt u hier lezen. De conclusies zijn als volgt:

  1. In Hilversum is niet geborgd dat er voldoende bluswater is bij treinincidenten met gevaarlijke stoffen: het is nooit onderzocht en er is niets over opgeschreven

  2. Een aantal antwoorden op onze artikel 41 vragen zijn onjuist beantwoord door het college: dit belemmert de controle-taak van de raad.

  3. De gemeente Hilversum startte een plan voor meer bluswater toen de uitbreiding van het bestemmingsplan Mediapark moest worden vastgesteld, maar stopte, zonder vastgelegd besluit, zodra ze ermee meende te kunnen stoppen: er rijden nu geen gecombineerde treinen meer van LPG en diesel; daarmee is het risico verkleind, maar er is niet gekeken naar het risico dat over bleef.

  4. De noodzaak tot uitbreiding van de bluswatervoorziening is er nog steeds: ook voor een trein met alleen LPG-wagons of een zeer giftige vloeistof is er veel bluswater nodig volgens de richtlijnen van Brandweer Nederland.

  5. Nu de spoorlijn aangewezen is voor vervoer van gevaarlijke stoffen moet Hilversum de bluswatervoorziening op korte termijn uitbreiden!


In de komende raadsvergadering van woensdag 10 december zal Hart voor Hilversum vragen stellen over de bluswatervoorziening aan de burgemeester. We zullen ook een motie indienen met de opdracht om binnen een half jaar een concreet plan aan de raad te sturen over hoe de bluswatervoorziening op peil gebracht gaat worden.

Fractie Hart voor Hilversum.

06-12-2014 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl