Gemeente rommelt met cijfers rond bezoekersaantallen Anna's Hoeve

Gemeente rommelt met cijfers rond bezoekersaantallen Anna's Hoeve

De gemeente wil straks geen mensen meer laten wandelen in een derde van het gebied van Anna's Hoeve. Er lopen anders zoveel mensen, dat er geen hert het ecoduct meer over durft, zegt men. Klopt dat wel?

Wethouder Voorink (VVD) wil het oostelijk deel van natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve afsluiten voor mensen en honden. Je kan er dan niet meer komen. Zo wil men bereiken dat er dieren over het nieuwe ecoduct gaan lopen, dat aangelegd wordt over de HOV-busbaan, het spoor en de Weg over Anna's Hoe, die men wil gaan verleggen.

In opdracht van de gemeente heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de mensen op het nieuwe ecoduct. Zij hebben berekend, dat er maar liefst 300.000 bezoeken per jaar plaatsvinden in Anna's Hoeve! De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve sprak in bij de commissie en gaf aan dat de werkelijke aantallen veel lager waren. Men beschikte over een eigen onderzoek uit 2003 dat uitkwam op 70.000 bezoekers. Slechts een kwart van wat Alterra berekende!

Wethouder Voorink gaf aan dat Alterra camera's had geplaatst, dus de cijfers moesten wel kloppen. Op verzoek van de raad heeft hij toch Alterra gevraagd om een toelichting. Hart voor Hilversum heeft die eens grondig bestudeerd.

Hier zijn onze bevindingen:

De volgende correcties hadden toegepast moeten worden:

Kijk, dan blijkt dat het aantal dicht bij het aantal van 70.000 bezoekers uit het rapport uit 2003 van de Vereniging zit! De rest van het verschil kan verklaard worden, doordat Nederlanders in de afgelopen 10 jaar meer zijn gaan wandelen, zoals Alterra stelt.

Onze conclusie is dat wethouder Voorink (VVD) niet heeft aangetoond, dat het afsluiten van een derde van Anna's Hoeve voor mensen echt nodig is! Over de grote natuurbrug bij Crailo mag men ook gewoon wandelen, waarom hier dan niet? 

Een aantal bewoners uit Hilversum-Oost zijn een petitie gestart om de Weg over Anna's Hoeve niet te verleggen. Teken mee: http://wegoverannashoeve.petities.nl/ Deze bewoners willen ook, dat Anna’s Hoeve open blijft om in te wandelen.

Hart voor Hilversum zal tegen het afsluiten van Anna's Hoeve stemmen op 7 januari in de gemeenteraad. Nu de andere partijen nog!

Fractie Hart voor Hilversum.

28-12-2015 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl