jaarverslag en financiële verantwoording 2020

Op de ALV werd het jaarverslag en de financiële verantwoording 2020 vastgesteld.

Lees het jaarverslag 2020 , en zie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting voor 2020.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl