jaarverslag en financiële verantwoording 2019

Op de ALV werd het jaarverslag en de financiële verantwoording 2019 vastgesteld.

Lees het jaarverslag 2019 , en zie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting voor 2019.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl