Top-15 Speerpunten voor de verkiezingen

Wil je snel weten waar we voor staan, bekijk dan onze 15 speerpunten. Als je je daar grotendeels in kan vinden, komen we graag met je in contact. Jouw participatie helpt ons de mening van Hilversummers te verwoorden. Met ons meedoen? Meld je dan aan als lid voor Hart voor Hilversum. Je bereikt ons via info@hartvoorhilversum.nl

 

Onze 15 speerpunten voor de komende 4 jaar:

 1. Actieve burgerparticipatie:
  we willen dat bewoners en ondernemers eerder bij plannen worden betrok ken. Er moet sneller worden ingezet op intensievere vormen van burgerparticipatie, zoals co-creatie.
 2. Geen Gooistad:
  wij willen geen door de Provincie opgelegde herindeling naar één Gooistad, omdat het bestuur dan op te grote afstand van de inwoners komt te staan. We willen samenwerken in de regio en een democratische regioraad invoeren.
 3. Meer sociale huurwoningen:
  Stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen en meer sociale huurwoningen bijbouwen.
 4. Meer groen:
  Bezuiniging op groenonderhoud moeten worden teruggedraaid. Meer groen in de wijken.
 5. Handhaving woningsplitsing:
  Meer inzet op handhaving van ongewenste woningsplitsing en geen splitsing zonder parkeerruimte.**
 6. Winkelen op zondag mag:
  Hilversumse winkeliers mogen hun eigen openingstijden bepalen. Winkels mogen open op zondag.
 7. Park+Bike:
  De bereikbaarheid van het Mediapark verbeteren en terugdringen van de files in Hilversum door middel van een Park+Bike vanuit de locatie Crailo.
 8. Prijs parkeervergunning halveren:
  Parkeren mag geen melkkoe zijn. Halvering van het tarief voor een parkeervergunning voor de eerste auto en vrij parkeren op koopzondag.
 9. Kleine Spoorbomen open:
  De overgang bij de Kleine Spoorbomen moet open blijven, in beide richtingen, voor auto’s en fietsen en moet veiliger worden gemaakt. Geen tweedeling van Hilversum.
 10. Betere dienstverlening in het Sociaal Domein:
  Het Sociaal Plein en de website van Hilversum moeten veel klantvriendelijker en informatiever worden. Ruime en heldere uitleg over waar u op kunt rekenen met betrekking tot Zorg, Jeugdhulp en Inkomensondersteuning. Meer mogelijkheden om zelf zaken te regelen via de website (e-diensten).
 11. Effectievere schuldhulpverlening:
  De schuldhulpverlening moet op snelle en structurele wijze worden aangepakt door actief beleid op het voorkomen van schulden, voldoende schuldhulpverleners en het verminderen van de inzet van bewindvoerders.
 12. Behoud de buurthuizen:
  Elke buurt moet een buurthuis met een eigen zorgloket hebben. Bezuinigingen op buurthuizen moeten worden teruggedraaid en de Lelie moet worden herbouwd.
 13. Een nieuw afvalinzamelingsplan:
  De verhoging van de afvalstoffenheffing boven inflatie moet worden teruggedraaid: de woonlasten mogen niet stijgen. Een stop op de investeringen in het regio-plan voor afvalscheiding en geen extra PMD-bak. Eerst een nieuw afvalinzamelingsplan.
 14. Duurzame, besparende maatregelen:
  Zonne-energie en woningisolatie moeten worden gestimuleerd, zodat woonlasten laag kunnen blijven en Hilversum op termijn energieneutraal kan worden.
 15. Grote, gratis fietsenstalling:
  In het Stationsgebied meteen starten met 1) een grote, gratis fietsenstalling onder het station, die van beide zijden makkelijk bereikbaar is, 2) het vergroenen van het Oosterspoorplein en 3) het doseren van het verkeer langs het station en de markt voor een betere verkeersdoorstroming.
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl