lichtpuntjes op de woningmarkt

Hart voor Hilversum heeft van eind 2019 tot begin 2020 onderzoek verricht naar de “lichtpuntjes op de woningmarkt”. Symbolische lichtpuntjes waarmee de mensen die in huurwoningen woonden maar overleden zijn bedoeld worden.
Hart voor Hilversum deed dit onderzoek in samenwerking met de vier woningcorporaties. Het resultaat is landelijk onder de aanbracht gebracht bij VNG magazine. 

Wat blijkt uit het Hart voor Hilversum onderzoek


In de gemeente Hilversum, met 90.000 inwoners, staan gemiddeld per jaar 24 sociale huurwoningen korte of langere tijd onbewoond door overlijden van mensen waarbij geen nabestaanden zijn of die niet bekend zijn. Gemiddelde duur van leegstand is 7 tot 9 maanden en een toename van de problematiek wordt verwacht. De kosten voor onbewoond staan zijn gemiddeld €5.000 tot €9.000 per jaar per woning. Misschien geen schokkende cijfers, maar vertaald naar de inwoners die wachten op een woning, of misschien dak/thuisloos zijn, wordt het een heel ander verhaal.

                                              

 

Knelpunten oplossen
In algemene zin gaat het om de duur van onbewoond staan zoveel mogelijk te beperken.
Belangrijkste is misschien wel de bewustwording van de knelpunten die belemmerend zijn voor de ontwikkeling in onze hedendaagse, zelfredzame maatschappij, met name de status van mantelzorgers. Mantelzorgers hebben geen beschermde of juridische status. Ook al hebben ze jaren voor een buur of vriend gezorgd, na het overlijden mogen ze het huis niet meer in, noch de huur opzeggen of andere (praktische) handelingen plegen, als ze geen nabestaande zijn, waardoor vertraging ontstaat.
Bescherming en erkenning van de status van mantelzorgers is nodig.
Een ander voorbeeld van een praktische oplossing is een fonds voor risicodeling van de woningbouwcorporatie of voor opslag van goederen om de procedure te versnellen. Weer een ander voorbeeld ligt in de privacyregeling van de gemeente, zodat woningbouwcoöperaties samen met gemeente sneller nabestaanden kunnen vinden.

Er is relatief makkelijk wat te verbeteren op gemeente niveau
Hart voor Hilversum is een lokale partij. Wel verankerd in Hilversum, maar niet landelijk vertegenwoordigd. Wij verwachten niet dat het landelijk beeld anders is dan wat wij aantreffen in Hilversum. Sociale huurwoningen die onnodig lang onbewoond zijn, met de huidige krapte op de woningmarkt, is niet te verantwoorden, ook politiek niet.
Daarom brengen wij de knelpunten en de oplossingen op landelijk niveau onder de aandacht bij de woordvoerders Wonen van de Tweede Kamer en bij onder andere de ANBO.
Op lokaal niveau komen we met concrete voorstellen voor de werkafspraken tussen gemeente en woningbouw, afspraken bij de evaluatie van het ouderen- en zorgbeleid en aandacht voor de sociale cohesie.

Maak je website met Websitemachine.nl