Kernvisie van Hart voor Hilversum

Hart voor Hilversum is een partij voor alle Hilversummers. Wij staan voor burgerparticipatie en zijn alert op transparantie van het gemeentebestuur.

Hart voor Hilversum, met zeven zetels de grootste fractie in de gemeenteraad van Hilversum, maakt zich sterk voor alle Hilversummers: jong of oud, arm of rijk, van elke culturele of etnische achtergrond of geaardheid. We doen dit door met iedereen te praten en goed te luisteren; door samen oplossingen te zoeken voor problemen of knelpunten en ze daadwerkelijk op te lossen, waar dat kan. Dat noemen wij actieve burgerparticipatie.

We zijn gedreven Hilversummers met een passie voor ons dorp en onze mede-Hilversummers. We zetten ons –ook buiten de Raadszaal- in voor een schoon, groen, veilig, welvarend en sociaal Hilversum. Het accent ligt op een stevig netwerk in de buurt en op sterke wijken.

Omdat wij naast burgerparticipatie ook transparantie hoog in het vaandel hebben staan, zien we er streng op toe dat het college van B&W en het ambtenarenapparaat zich aan de regels houden en alle burgers –inwoners en ondernemers- gelijk en rechtvaardig behandelen.

We zijn niet links en niet rechts, niet conservatief en niet progressief. We zijn niet dogmatisch, maar pragmatisch. Omdat wij een onafhankelijke, lokale partij zijn worden we niet vanuit een landelijk partijbureau aangestuurd. Hierdoor zijn wij vrij om op te komen voor de belangen van Hilversummers. 

Hart voor Hilversum zet het eerder en beter betrekken van de inwoners bij de besluitvorming op de eerste plaats.

Maak je website met Websitemachine.nl