keek op de politieke week 02

HART VOOR HILVERSUM: DE KEEK OP WEEK 02/2021

 

Beste mensen,

Onze fractie was de eerste volle week van 2021 weer goed aan de politieke bak. Ons raadslid, Michiel Eerenberg heeft de idiote huren van speculanten op het Lucent terrein aan de kaak gesteld bij het College. Daarmee komen we in actie tegen huisjesmelkers, in een tijd waarin ook in Hilversum grote woningnood heerst. Malika Boukhriss en Carolien Jansson hebben vragen gesteld over ouderen die geen huishoudelijke hulp krijgen, vanwege Corona, maar toch moeten betalen voor niet bewezen diensten. Regie Redmeijer heeft onze grote zorgen over de stijgende groep daklozen en de oplopende wachtlijst voor beschermd wonen in Hilversum aan de kaak gesteld.

Kortom, drie maatschappelijke onderwerpen, waar ons College extra aandacht moet besteden en dus zelf ook aan de bak moet.

Tegelijkertijd heb ik mijzelf in een raadscommissie sterk gemaakt voor het behoud van het inspreekrecht van inwoners. Juist in gevallen dat iemand iets goed dwars zit en dat meteen met hun volksvertegenwoordigers mondeling in een raadscommissie wil delen. Wij vinden dat een belangrijk recht van de Hilversummers en daaraan kunnen geen concessies worden gedaan.

In een andere raadscommissie heeft ons raadslid, Ron Lancé het College geadviseerd over de parkeernormen bij OV-knooppunten. Als je parkeernormen stelt bij stations heeft dat voor de direct aangrenzende straten en buurten grote invloed. Nu al is duidelijk dat veel mensen geen zin hebben ergens betaald te moeten parkeren en daarom overlast voor bewoners veroorzaken in straten waar ze wel gratis de hele dag (en soms de hele week) gaan parkeren. Dat moet dus beter geregeld gaan worden. Zeker bij toekomstige woningbouw, zoals in het Stationsgebied.

Regie Redmeijer heeft in een raadscommissie aandacht gevraagd voor negatieve effecten bij de verduurzamingsplannen in Hilversum. In dit geval ging het om verhuurders, die een slaatje proberen te slaan uit de verduurzamingsplannen, door eerst verduurzamingsubsidie te krijgen en dan later de huur omhoog te gooien. Wij vinden dat van twee walletjes eten niet mag en dat daarvoor aandacht van het College moet zijn.

Tenslotte hebben onze raadsleden Hakan Koc en Malika Boukhriss en ons commissielid Carolien Jansson zich in een gemeentelijke online bijeenkomst laten voorlichten over de beheervisie van het Goois Natuur Reservaat en over de persoonsgerichte aanpak van inwoners die met hun gedrag de openbare orde en veiligheid verstoren.

Alles bij elkaar, is onze fractie deze week dus op allerlei terreinen actief geweest. Volgende week gaan we weer doorrrr…..! Ik blijf jullie op de hoogte houden.

 

Jan Slingerland, fractievoorzitter

Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl