Keek op de politieke Week 04

Beste lezers, ook deze week heeft Hart voor Hilversum niet stil gezeten. Lees maar.

 

De fractieleden schuiven regelmatig aan bij zgn. ‘beeldvormende sessie’ die door het College worden georganiseerd. Dat is belangrijk om meer informatie over allerlei lopende zaken te krijgen. Deze week waren er twee. De ene ging over ‘wonen’ en de andere over het economisch perspectief voor Hilversum tot 2040. Voor wat betreft deze laatste sessie is het belangrijk om te weten dat het economisch perspectief heel belangrijk is bij het maken van een nieuwe Omgevingsvisie 2040. Dus over de vraag hoe we met z’n allen vinden dat Hilversum er in 2040 uit komt te zien. Die laatste vraag komt dit jaar weer op tafel bij alle inwoners, die daarover kunnen meepraten.

Intussen is Regie Redmeijer hard bezig om, samen met raadslid Haitske van der Linde van de VVD een initiatief uit te werken om het zgn. ‘Flexwonen’ in Hilversum te introduceren. Iets daarvan hebben jullie al in de Gooi- en Eembode van deze week op de Raadspagina kunnen lezen. Samen met Michiel Eerenberg en Chris Groeneveld, ook van onze fractie is daarover een column geschreven. Ik zal Regie vragen ons van tijd tot tijd via de Nieuwsbrief of de website op de hoogte van de voortgang van haar initiatief te stellen.

Ria de Jong was afgelopen maandag bij Gooizicht Amaris, waar de directie haar verbouwplannen aan de bewoners onthulde. De bewoners voelden zich overvallen. Reden voor Ria om aan het College vragen te stellen en het College te verzoeken haar invloed bij de directie aan te wenden om de bewoners meer duidelijkheid en zekerheid te bieden over hun toekomstige woonlocatie en vooral meer tijd te nemen bij de uitvoering van de plannen. In deze ongewisse tijd moet zeker met groepen inwoners die het sterkst door de coronamaatregelen worden getroffen uiterst zorgvuldig worden omgegaan !

Dan nog dit. Bewoners in de omgeving van het pand Heuvellaan 50 voelen zich zowel door de projectontwikkelaar als de gemeente niet voldoende gehoord. Michiel Eerenberg heeft daarom samen met drie andere fracties aan de bel getrokken en het College opgeroepen om weer met de bewoners (en de projectontwikkelaar) om de tafel te gaan. Dit is zo’n voorbeeld van hoe het mis kan gaan als in de toekomst de nieuwe Omgevingswet is ingevoerd en juist de initiatiefnemers of projectontwikkelaars EERST EN VOORAL met de belanghebbende bewoners om de tafel moet gaan, met steun van de gemeente; dat wel. Het is dan aan de raadsleden dat zij – bij verstoringen van het participatieproces – hun rol als bruggenbouwer of adviseur pakken. Dat hebben Michiel en zijn drie medestanders goed begrepen en opgepakt.

Dit was ‘m weer voor deze week. Wordt vervolgd.

 

Jan Slingerland, raadslid  Alle velden zijn verplicht

afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl