Keek op de politieke Week 03

DE KEEK OP WEEK 03/2021

 

 

Beste lezers, ik schreef eerder over onze inzet van de eerste volle week van dit jaar. Ook in de afgelopen week zijn weer een aantal leden van onze fractie voor Hilversum actief geweest. Graag praat ik jullie daarover bij.

De twee raadscommissies springen daarbij als eerste in het oog. Op woensdagavond zijn Carolien Jansson, als onze woordvoerder en Malika Boukhriss als toehoorder bij de raadscommissie over het KMPG-rapport actief geweest. In deze commissie werden allerlei, door de onderzoekers voorgestelde, verbetermaatregelen in het Sociaal Domein besproken. Onze fractie vindt dat het rapport de vinger op de zere plekken heeft gelegd en merkt dat onze wethouder, Karin Walters, al druk bezig is om deze verbetermaatregelen toe te passen. Met het doel om enerzijds de Hilversummers die het nodig hebben te kunnen blijven ondersteunen. Aanderzijds om te blijven proberen de kosten in de hand te houden. Een hele klus !!

In de andere raadscommissie voerde Michiel Eerenberg namens onze fractie het woord over de gebiedsagenda 1221. Met deze Gebiedsagenda is inhoudelijk op zich zelf niet zoveel mis. Deze agenda is immers al weer enkele jaren geleden met en door de inzet van veel betrokken inwoners tot stand gekomen, waarover ook alle raadsfracties zich in 2019 lovend uitspraken. Maar in het vervolgtraject blijkt het proces toch onderweg veel averij te hebben gelopen, voornamelijk door gebrek aan voldoende communicatie. Duidelijk is dat vooral het proces moet worden verbeterd en daarom zullen wij er de komende maanden op letten dat alle toezeggingen die door de verantwoordelijk wethouder zijn gedaan en de verbetermaatregelen die zijn beloofd ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wij vinden immers dat je als gemeente moet doen wat je belooft, maar vooral ook moet zeggen wat je doet ! Onze fractie vindt dat dit de belangrijkste stelregel van vertrouwen is.

Zonder andere fractieleden tekort te doen, meld ik nog een belangrijke activiteit van Ron Lancé, die afgelopen donderdagavond bij een bijeenkomst was, waarin over de zogenaamde mobiliteitsvisie is gesproken. De vragen die daarbij spelen is hoe we Hilversum in 2040 nog bereikbaar kunnen houden voor alle verkeer. Maar ook wat eigenlijk het hoogste doel van de mobiliteitsvisie zou moeten zijn: Centrum van Hilversum autoluw maken ? De Luchtkwaliteit verbeteren ? Meer elektrisch vervoer ? Meer inzet van hubs voor bevoorrading ? Parkeren ? Als iemand daar nog ideeën over heeft, kan dat rechtstreeks aan Ron worden doorgemaild: ron.lance@ahold.nl

 

Ik blijf jullie op de hoogte houden.

 

Jan Slingerland, fractievoorzitter

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl